Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Σε εξέλιξη οι εργασίες στην οδό Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας

Εν εξελίξει βρίσκονται οι εργασίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο του έργου βελτίωσης  χάραξης της οδού Αγίας Παρασκευής – Καρυδίτσας του Δήμου Κοζάνης.

 Στόχος η διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ των Κοινοτήτων, καθώς και η αποφόρτιση του υπάρχοντος οδικού άξονα, που συνδέει την πόλη της Κοζάνης με την περιοχή της Αιανής. 

Το έργο βελτίωσης χάραξης της εν λόγω οδού περιλαμβάνει:
   (α) Δύο στρώσεις ασφαλτοτάπητα συνολικού πάχους 10cm
   (β) Πέντε τεχνικά διέλευσης ομβρίων υδάτων Φ800
   (γ) Σαρανταπέντε σωληνωτές διαβάσεις προς αγροτεμάχια  Φ400
   (δ) Επενδεδυμένη τάφρο απορροής ομβρίων σε μήκος 1.500μ. 
   (ε) Διαγράμμιση
   (στ)Σήμανση 
   (ζ) Στηθαία ασφαλείας σε τμήματα του έργου με αυξημένη επικινδυνότητα. 
   (στ)Στηθαία ασφαλείας


Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου είναι 1.550.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με τον προϋπολογισμό της σύμβασης να ανέρχεται σε 581.109,36 ευρώ  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.