Επιστροφή

Δημόσια Διαβούλευση - «Κωδικοποίηση των εν ισχύει αποφάσεων Συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης (παρκόμετρα) και επέκτασή του».

Η παρούσα Δημόσια Διαβούλευση αναρτήθηκε από το Δήμο Κοζάνης και αφορά την «Κωδικοποίηση των εν ισχύει αποφάσεων Συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης (παρκόμετρα) και επέκτασή του».
.
Με την παρούσα Δημόσια Διαβούλευση ο Δήμος Κοζάνης δημοσιεύει την εισηγητική έκθεση καθώς και το προτεινόμενο σχέδιο της Κανονιστικής Απόφασης προκειμένου να κατατεθούν απόψεις και σχόλια από όλους τους ενδιαφερόμενους συλλόγους, φορείς, υπηρεσίες και δημότες.
.
Η διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι από 10 Ιουνίου 2010 μέχρι 21 Ιουνίου 2010.
.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις και τα σχόλια τους επωνύμως, στην Ελληνική γλώσσα, σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από την 21 Ιουνίου 2010 και ώρα 14:00.
Τυχόν ανώνυμες απαντήσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβάλλονται με τον ακόλουθο τρόπο:
.
Αποστολή FAX: 2461029170
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: dimast@kozanh.gr

Κατά τη διάρκεια της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι δυνατό να παρέχονται από το Δήμο Κοζάνης απαντήσεις σε ερωτήσεις των ενδιαφερομένων, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται επώνυμα, μόνο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dimast@kozanh.gr
.
Ο Δήμος προσβλέπει στον θεσμό των Δημόσιων Διαβουλεύσεων ως μέσο κατάθεσης ουσιαστικών προτάσεων και απόψεων των ευαίσθητων φορέων και πολιτών, με στόχο την διαμόρφωση του τελικού κειμένου της πρότασης κανονιστικής Απόφασης, στο Δημοτικό Συμβούλιο.
.
Ευχαριστούμε για τη συνεργασία .
.
Δημόσια Διαβούλευση

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 

Του Αντιδημάρχου Ιωάννη ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Θέμα: ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ ΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ (ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ) ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ

 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ

α. Με τις υπ’ αριθμόν 339/1992, 241/1992 και 84/1993 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, εγκρίθηκε η ανάθεση δραστηριότητας που αφορά στη μελέτη, υλοποίησης και διαχείρισης των χώρων στάθμευσης οχημάτων, καθώς και η αποδοχή της μελέτης της εταιρείας SETEX AE για την εγκατάσταση του Συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη της Κοζάνης

β. Με τις υπ’ αριθμόν 334-1/2002, 418/2003 και 36/2005 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επεκτάθηκε το Σύστημα σε διάφορους δρόμους της πόλης.

 

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Με τις ανωτέρω αποφάσεις που μνημονεύονται στο προηγούμενο κεφάλαιο, καθορίσθηκαν οι παρακάτω οδοί καθώς και ο αριθμός θέσεων για την ανάπτυξη του Συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης,

Οι οδοί και ο αριθμός των θέσεων του υφιστάμενου συστήματος είναι:

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ (ΣΗΕΣ):

1α. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ.

Βουλγαροκτόνου – Από Φον Κοζάνι έως Δημοκρατίας Αριστερά                         10 θ.

Παλαιολόγου – Από Π. Μελά έως Σεφέρη δεξιά                                           6 θ.

Πτολεμαίων – Από Δημοκρατίας έως Φον Κοζάνι                                                   15 θ.

Δημοκρατίας – Από Χατζηκωνσταντίνου έως Βουλγαροκτόνου δεξιά και αριστερά

Δημοκρατίας – Από Βουλγαροκτόνου έως Ιουστινιανου αριστερά, Σύνολο:                  66 θ.

Μπουσίου – Από Τριανταφυλλίδη έως Π. Χαρίση δεξιά                                         10 θ.

Τριανταφυλλίδη – Από Μπουσίου έως Π. Χαρίση δεξιά                                           8 θ.

Μ. Αλεξάνδρου (ΚΤΕΛ)                                                                                  22 θ.

Μ. Αλεξάδρου – Από Ολύνθου έως Ναούσης δεξιά                                           22 θ.

Ιπποκράτους – Από Π. Μελά έως Καρακάση δεξιά                                           15 θ.

Ρ. Φερραίου – Από Ολ. Γεωργάκη έως Π. Μελά αριστερά                                      13 θ.

Τσόντζα – Από Φαρμάκη έως Ρ. Φερραίου αριστερά                                                  5 θ.

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 192 θ.
 
1β. ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

Π. Χαρίση - Από Μ. Κυρατσού έως Τριανταφυλλίδη δεξιά και αριστερά                

Π. Χαρίση - Από Τριανταφυλλίδη έως Ξενοφώντος αριστερά

Π. Χαρίση – Από Ξενοφώντος έως Ισσού Δεξιά και Αριστερά, Σύνολο:                  54 θ.

Τακιατζήδων – Από Τράντα έως Τσιμηνάκη δεξιά.                                                   22 θ.

Πλ. Λασσάνη – Από Αρχελάου έως Κοντορούση δεξιά και αριστερά.                         16 θ.

Παλαιολόγου – Από Σεφέρη έως Ιπποκράτους δεξιά                                           12 θ.

Ιπποκράτους – Από Καρακάση έως Σιακαβάρα δεξιά                                           9 θ.

Αυλιώτη – Από Δαναών έως Περδικάρη δεξιά                                                    22 θ.

Ολ. Γεωργάκη – Από Φόν Κοζάνι έως Επ. Βενιαμίν δεξιά                                       20 θ.

Τράντα – Από Αδαμαντίδου έως Τακιατζήδων δεξιά και αριστερά                          21 θ.

Ολύμπου – Από Καμβουνίων έως Πλ. Λασσάνη δεξιά και αριστερά                    32 θ.

Βενιζέλου – Από Σαρανταπόρου έως Πανόρμου δεξιά και αριστερά                          26 θ.

Επ. Βενιαμίν – Από Π. Μελά έως Ολ. Γεωργάκη δεξιά και αριστερά                    19 θ.

Φον Κοζάνι – Από Ολ. Γεωργάκη έως Πτολεμαίων αριστερά                                      42 θ.

Μ. Σιακαβάρα – Από Υψηλάντη έως Περδικάρη αριστερά                                      18 θ.  

Περδικάρη – Από Ιπποκράτους έως Αυλιώτη αριστερά                                     5 θ.

Πλακοπίτη – Από Σιακαβάρα έως Ζαφειράκη                                                               6 θ.

Ναούσης – Από Σιακαβάρα έως Ζαφειράκη                                                        5 θ.  

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 329 θ.

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΗΕΣ 521 θέσεις
 

Το ΣΗΕΣ, αρχικά, εγκαταστάθηκε στην πόλη, για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του κέντρου κατά την διάρκεια λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων.

Σήμερα το ΣΗΕΣ υποστηρίζεται από 28 αυτόματους πωλητές εισιτηρίων (παρκόμετρα) οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στην πόλη και υπάρχουν άλλοι 3 οι οποίοι είναι υποθηκευμένοι και αποσύρθηκαν μετά τις τελευταίες αναπλάσεις που έγιναν στο κέντρο της πόλης.

Οι ώρες λειτουργίας, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κεντρικής μονάδας των παρκομέτρων, είναι οι εξής:

Δευτέρα έως Σάββατο από τις 08:00 έως 14:00 και

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή από τις 17:00 έως 21:00 (Ωράριο Εμπορικού Συλλόγου)

Το ΣΗΕΣ τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης καθώς και την περίοδο από 15/7 έως 15/8 κατά την οποία εφαρμόζεται το θερινό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου (ανοιχτά μόνο Πέμπτη απόγευμα) δεν λειτουργεί διότι τα καταστήματα είναι κλειστά.

Από τις 1/6/1993, που άρχισε η λειτουργία του ΣΗΕΣ έως 31/8/1993 λειτουργούσε από Δευτέρα έως Παρασκευή, πρωί – απόγευμα και το Σάββατο από το πρωί έως το μεσημέρι.

Τα ΣΗΕΣ, σωστά σχεδιασμένο και άριστα ελεγχόμενο, έτυχε της μεγάλης αποδοχής από φορείς και του συνόλου των πολιτών. Αυτό φαίνεται από την χωρίς προβλήματα λειτουργία του, καθώς και από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα τα τελευταία 17 χρόνια συνεχούς λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι από τους 13 Δήμους που εγκαταστάθηκε το ίδιο ακριβώς ΣΗΕΣ, μόνο στον Δήμο Κοζάνης συνεχίζει να λειτουργεί ομαλά και με θετικά οικονομικά αποτελέσματα.

 
2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για τον έλεγχο της στάθμευσης σήμερα απασχολούνται 5 άτομα.

Το ένα άτομο προέρχεται από την Δημοτική Αστυνομία και εντάχθηκε στο ΣΗΕΣ οικιοθελώς, αποδεχόμενο το <σπαστό> ωράριο εργασίας.

Τα υπόλοιπα 4 άτομα είναι με σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Κατά την εφαρμογή του συστήματος προέκυψε ότι στα ΣΗΕΣ το αποδεκτό όριο για τον αποτελεσματικό έλεγχο είναι κατά μέσο όρο 100 θέσεις στάθμευσης ανά άτομο ανά διαδρομή. Σήμερα με τα 5 άτομα που υπάρχουν δεν ελέγχεται πλήρως το ΣΗΕΣ λόγω της εξαήμερης λειτουργίας του. Το 1 από αυτά είναι σε ρεπό με αποτέλεσμα να έχουμε 4 άτομα για 521 θέσεις.

Εννοείται ότι όταν κάποιος από τους εργαζόμενους βρίσκεται σε κανονική άδεια, το πρόβλημα επιδεινώνεται. Μεγαλύτερο πρόβλημα σε προσωπικό εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί με την επέκταση του συστήματος, όμως μελετάται η ενίσχυση του συστήματος σε προσωπικό που θα προέρχεται από τη Δημοτική Αστυνομία.

 
 
 
3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΗΕΣ

α. Μέχρι στις 31-12-1999 οι κλήσεις εκδίδονταν με ηλεκτρονικά μηχανάκια (PDA) χωρίς λάθη και εύκολα αναγνώσιμες. Στην συνέχεια όλη η διαχείρισή τους γινόταν ηλεκτρονικά από ένα και μόνο άτομο πολύ γρήγορα και χωρίς κανένα λάθος. Το σύστημα σταμάτησε να λειτουργεί ηλεκτρονικά καθώς αποχώρησε η εταιρεία και μαζί της πήρε τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Δέκα χρόνια μετά καθώς και λόγω της αύξησης του όγκου δουλειάς που απαιτεί σήμερα η διαχείριση των κλήσεων κρίνεται απαραίτητη η προμήθεια νέων PDA. Άλλες προτάσεις αναβάθμισης του συστήματος προϋποθέτουν:

β. Τη διαγράμμιση του ΣΗΕΣ που πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο.

γ. Την αντικατάσταση του ημιφορτηγού με αριθμό ΚΗΥ 6686, λόγω παλαιότητας.

 

4. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΕΣ

Διαπιστώθηκε ύστερα από τη μακροχρόνια εφαρμογή του Συστήματος ότι σε περιοχές που παραχωρήθηκαν για την εφαρμογή του Συστήματος όπου υπάρχουν κατοικίες, υπάρχει σοβαρή ελάφρυνση της πίεσης για τη στάθμευση αυτοκινήτων ξένων περιοχών και συνεπώς διευκόλυνση της στάθμευσης οχημάτων των διαμενόντων εκεί πολιτών. Δυσμενής παράμετρος της διαπίστωσης αυτής είναι η απώλεια εσόδων.

Συνεπώς, κατά την άποψή της συσταθείσας Επιτροπής, τα περιθώρια για επέκταση του ΣΗΕΣ, η οποία θα μπορεί να έχει και θετικά οικονομικά αποτελέσματα, καθώς και υψηλό δείκτη εναλλαγής οχημάτων είναι περιορισμένα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μετά την τελευταία επέκταση η οποία έγινε στις οδούς Αυλιώτη, Μ. Σιακαβάρα, Πλακοπίτη, Ναούσης διαπιστώθηκε ότι λόγω του τρόπου χρήσης των πιο πάνω οδών τα αποτελέσματα της εναλλαγής αυτοκινήτων καθώς και των οικονομικών στοιχείων από τα παρκόμετρα ήταν πενιχρά.

Οι οδοί στους οποίους μπορεί να γίνει επέκταση του υπάρχοντος ΣΗΕΣ είναι οι παρακάτω:

Η χρήση των παρακάτω οδών χαρακτηρίζεται ως <<μεικτή>>. Δηλ. και ως εμπορική και ως κατοικία και για τον λόγω αυτό το είδος της επέκτασης θα πρέπει να είναι <<ΠΡΑΣΙΝΟ>>.

 

Βενιζέλου – Από Πανόρμου έως 11ης Οκτωβρίου δεξιά και αριστερά                          22 θ.

11ης Οκτωβρίου – Από Αρχελάου έως Αριστοτέλους δεξιά και αριστερά             18 θ.

Αριστοτέλους – Από 11ης Οκτωβρίου έως Γκέρτσου δεξιά λκαι αριστερά                   25 θ.

Πλ. Λασσάνη – Από Επτανήσου πρώην θέσεις ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ                               7 θ.

Κ. Παλαμά – Από Τακιατζήδων έως Ναυαρίνου δεξιά και αριστερά                             8 θ.

Ναυαρίνου – Από Κ. Παλαμά έως Ολύμπου δεξιά και αριστερά                             16 θ.

Ολύμπου – Από Καμβουνίων έως Γκέρτσου δεξιά και αριστερά                                      33 θ.

Τριανταφυλλίδη – Από Μητροπολίτου Φωτίου έως Π.Χαρίση αριστερά                             5 θ.

Π. Χαρίση – Από Ισσού έως Χειμάρας δεξιά και αριστερά                                20 θ.

Π. Χαρίση – Από θ. Λιόντα έωςΝ.Λ. Μαλούτα δεξιά                                                   5 θ.

Επ. Βενιαμίν – Από Ολ. Γεωργάκη έως Ιουστινιανού δεξιά και αριστερά                 16 θ.

Φαρμάκη – Από Ολ. Γεωργάκη έως Φον Κοζάνη δεξιά και αριστερά                          28 θ.

Υψηλάντη – Από Μ. Σιακαβάρα έως 2ο Δημοτικό σχολείο δεξιά και αριστερά

και ο αριθμός των θέσεων θα προκύψει μετά τις απαραίτητες

παρεμβάσεις χωροθέτησης.                             60 θ.

ΣΥΝΟΛΟ 263 θ.

5. Οι ημέρες και οι ώρες εφαρμογής του Συστήματος καθορίσθηκαν να είναι κάθε εργάσιμη ημέρα και εφ’ όσον τα καταστήματα είναι ανοιχτά από ώρα 08.00 έως 14.00 και 17.00 έως 21.00).

 

6. Η επέκταση του συστήματος θα γίνει σταδιακά και ύστερα από κοινές αποφάσεις των Αντιδημάρχων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

 

7. Καταργούνται, σε ότι μέρος αφορά το Σύστημα Στάθμευσης, οι υπ’ αριθμόν 334-1/2002, 418/2003, 36/2005 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

 

8. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου.

 

9.Ύστερα από τα ανωτέρω εισηγούμαστε την προώθηση της εισήγησης στην Επιτροπή Κυκλοφοριακού και από εκεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, για έκδοση απόφασης.

 

Ο

Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας

και Καθαριότητας

 
 

Ιωάννης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
 

- Με τις υπ’ αριθμόν 339/1992, 241/1992 και 84/1993 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, εγκρίθηκε η ανάθεση δραστηριότητας που αφορά στη μελέτη, υλοποίησης και διαχείρισης των χώρων στάθμευσης οχημάτων, καθώς και η αποδοχή της μελέτης της εταιρείας SETEX AE για την εγκατάσταση του Συστήματος Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης στην πόλη της Κοζάνης

- Με τις υπ’ αριθμόν 334-1/2002, 418/2003 και 36/2005 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, επεκτάθηκε το Σύστημα σε διάφορους δρόμους της πόλης.

 
Άρθρο 1ο
 

Το υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενης Στάθμευσης, όπως τελικά εγκρίθηκε με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 
1. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ (ΣΗΕΣ):
1α. ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΖΩΝΗ

Βουλγαροκτόνου – Από Φον Κοζάνι έως Δημοκρατίας Αριστερά                         10 θ.

Παλαιολόγου – Από Π. Μελά έως Σεφέρη δεξιά                                           6 θ.

Πτολεμαίων – Από Δημοκρατίας έως Φον Κοζάνι                                                   15 θ.

Δημοκρατίας – Από Χατζηκωνσταντίνου έως Βουλγαροκτόνου δεξιά και αριστερά

Δημοκρατίας – Από Βουλγαροκτόνου έως Ιουστινιανου αριστερά, Σύνολο:                  66 θ.

Μπουσίου – Από Τριανταφυλλίδη έως Π. Χαρίση δεξιά                                         10 θ.

Τριανταφυλλίδη – Από Μπουσίου έως Π. Χαρίση δεξιά                                           8 θ.

Μ. Αλεξάνδρου (ΚΤΕΛ)                                                                                  22 θ.

Μ. Αλεξάδρου – Από Ολύνθου έως Ναούσης δεξιά                                           22 θ.

Ιπποκράτους – Από Π. Μελά έως Καρακάση δεξιά                                           15 θ.

Ρ. Φερραίου – Από Ολ. Γεωργάκη έως Π. Μελά αριστερά                                      13 θ.

Τσόντζα – Από Φαρμάκη έως Ρ. Φερραίου αριστερά                                                  5 θ.

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 192 θ.

1β. ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

Π. Χαρίση - Από Μ. Κυρατσού έως Τριανταφυλλίδη δεξιά και αριστερά                

Π. Χαρίση - Από Τριανταφυλλίδη έως Ξενοφώντος αριστερά

Π. Χαρίση – Από Ξενοφώντος έως Ισσού Δεξιά και Αριστερά, Σύνολο:                  54 θ.

Τακιατζήδων – Από Τράντα έως Τσιμηνάκη δεξιά.                                                   22 θ.

Πλ. Λασσάνη – Από Αρχελάου έως Κοντορούση δεξιά και αριστερά.                         16 θ.

Παλαιολόγου – Από Σεφέρη έως Ιπποκράτους δεξιά                                           12 θ.

Ιπποκράτους – Από Καρακάση έως Σιακαβάρα δεξιά                                           9 θ.

Αυλιώτη – Από Δαναών έως Περδικάρη δεξιά                                                    22 θ.

Ολ. Γεωργάκη – Από Φόν Κοζάνι έως Επ. Βενιαμίν δεξιά                                       20 θ.

Τράντα – Από Αδαμαντίδου έως Τακιατζήδων δεξιά και αριστερά                          21 θ.

Ολύμπου – Από Καμβουνίων έως Πλ. Λασσάνη δεξιά και αριστερά                    32 θ.

Βενιζέλου – Από Σαρανταπόρου έως Πανόρμου δεξιά και αριστερά                          26 θ.

Επ. Βενιαμίν – Από Π. Μελά έως Ολ. Γεωργάκη δεξιά και αριστερά                    19 θ.

Φον Κοζάνι – Από Ολ. Γεωργάκη έως Πτολεμαίων αριστερά                                      42 θ.

Μ. Σιακαβάρα – Από Υψηλάντη έως Περδικάρη αριστερά                                      18 θ.  

Περδικάρη – Από Ιπποκράτους έως Αυλιώτη αριστερά                                     5 θ.

Πλακοπίτη – Από Σιακαβάρα έως Ζαφειράκη                                                               6 θ.

Ναούσης – Από Σιακαβάρα έως Ζαφειράκη                                                        5 θ.  

                                                                       ΣΥΝΟΛΟ 329 θ.

 
Άρθρο 2ο

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΗΕΣ

Οι οδοί στους οποίους επεκτείνεται το υπάρχον ΣΗΕΣ είναι οι παρακάτω:

ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ

Βενιζέλου – Από Πανόρμου έως 11ης Οκτωβρίου δεξιά και αριστερά                          22 θ.

11ης Οκτωβρίου – Από Αρχελάου έως Αριστοτέλους δεξιά και αριστερά             18 θ.

Αριστοτέλους – Από 11ης Οκτωβρίου έως Γκέρτσου δεξιά λκαι αριστερά                   25 θ.

Πλ. Λασσάνη – Από Επτανήσου πρώην θέσεις ΦΟΡΤΟΤΑΞΙ                               7 θ.

Κ. Παλαμά – Από Τακιατζήδων έως Ναυαρίνου δεξιά και αριστερά                             8 θ.

Ναυαρίνου – Από Κ. Παλαμά έως Ολύμπου δεξιά και αριστερά                             16 θ.

Ολύμπου – Από Καμβουνίων έως Γκέρτσου δεξιά και αριστερά                                      33 θ.

Τριανταφυλλίδη – Από Μητροπολίτου Φωτίου έως Π.Χαρίση αριστερά                             5 θ.

Π. Χαρίση – Από Ισσού έως Χειμάρας δεξιά και αριστερά                                20 θ.

Π. Χαρίση – Από θ. Λιόντα έωςΝ.Λ. Μαλούτα δεξιά                                                   5 θ.

Επ. Βενιαμίν – Από Ολ. Γεωργάκη έως Ιουστινιανού δεξιά και αριστερά                 16 θ.

Φαρμάκη – Από Ολ. Γεωργάκη έως Φον Κοζάνη δεξιά και αριστερά                          28 θ.

Υψηλάντη – Από Μ. Σιακαβάρα έως 2ο Δημοτικό σχολείο δεξιά και αριστερά

και ο αριθμός των θέσεων θα προκύψει μετά τις απαραίτητες

παρεμβάσεις χωροθέτησης.                             60 θ.

ΣΥΝΟΛΟ 263 θ.

 

Η χρήση των ανωτέρω οδών χαρακτηρίζεται ως <<μεικτή>>. Δηλ. και ως εμπορική και ως κατοικία και για τον λόγω αυτό το είδος της επέκτασης χαρακτηρίζεται ως <<ΠΡΑΣΙΝΗ ΖΩΝΗ>>.

 
 
 
 
Άρθρο 3ο

α. Οι ημέρες και οι ώρες εφαρμογής του Συστήματος καθορίζεται να είναι κάθε εργάσιμη ημέρα και εφ’ όσον τα καταστήματα είναι ανοιχτά από ώρα 08.00 έως 14.00 και 17.00 έως 21.00) και ειδικότερα:

Από Δευτέρα έως Σάββατο, τις 08:00 έως 14:00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή, τις 17:00 έως 21:00 (Ωράριο Εμπορικού Συλλόγου)

β. Το ΣΗΕΣ τα απογεύματα της Δευτέρας, Τετάρτης καθώς και την περίοδο από 15/7 έως 15/8 κατά την οποία εφαρμόζεται το θερινό ωράριο του Εμπορικού Συλλόγου (ανοιχτά μόνο Πέμπτη απόγευμα) δεν λειτουργεί διότι τα καταστήματα είναι κλειστά.

 
Άρθρο 4ο
 

Η επέκταση του συστήματος θα γίνει σταδιακά και ύστερα από κοινή απόφαση των Αντιδημάρχων της Τεχνικής Υπηρεσίας και Δημοτικής Αστυνομίας.

 
Άρθρο 5ο
 

α. Καταργούνται, σε ότι μέρος αφορά το Σύστημα Στάθμευσης, οι υπ’ αριθμόν 334-1/2002, 418/2003, 36/2005 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου

β. Καταργείται κάθε προηγούμενη απόφαση που ρυθμίζει διαφορετικά το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου.

 
Άρθρο 6ο
 

Οι παραβάτες της παρούσας απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

{Ν. 2696/1999, άρθρα 34 παρ. 14 και άρθρο 4 παρ. 3 (πινακίδα Ρ-69) και 11} όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.