Επιστροφή

Διαβούλευση για το Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το 2018

Ο Δήμος Κοζάνης θέτει σε ηλεκτρονική διαβούλευση το  Σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου για το 2018.
Παρακαλούμε για τις παρατηρήσεις σας μέχρι τις 6/12/2017.
Περισσότερα εδώ