Επιστροφή

Διακοπή εργασιών δημοτολογίου

Εξαιτίας προγραμματισμένης διακοπής ρεύματος στα κεντρικά του Εθνικού Δημοτολογίου, την Τρίτη 12 Απριλίου και από ώρα 7.00 έως 13.00, δεν θα χορηγούνται πιστοποιητικά και δεν θα συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, τόσο στο Δημαρχείο Κοζάνης όσο και στις Δημοτικές Ενότητες αλλά και στα ΚΕΠ.