Επιστροφή

Διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Μακεδονομάχων, την Τρίτη 22-12-2009

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ


Ανακοινώνεται η διακοπή κυκλοφορίας επί της οδού Μακεδονομάχων, από την οδό Πλακοπίτη έως την Π.Μελά, την Τρίτη 22.12.2009, από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:30, λόγω εργασιών συντήρησης στο Δίκτυο ύδρευσης.

Επίσης θα μείνουν κλειστοί οι πάροδοι Παγούνη και Συντεχνιών.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας .