Επιστροφή

Διακοπή της τηλεθέρμανσης σε οδούς της Κοζάνης για την αποκατάσταση διαρροής (25-1).

Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης ενημερώνει ότι λόγω των έκτακτων εργασιών που πρέπει να γίνουν για την αποκατάσταση διαρροής που παρουσιάστηκε στο δίκτυο της τηλεθέρμανσης επί της οδού ΣΤ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ είναι απαραίτητο να διακοπεί η παροχή θερμικής ενέργειας σε οδούς της πόλης της Κοζάνης.

Συγκεκριμένα, η παροχή θα διακοπεί στο μεγαλύτερο μέρος της οδού ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ (και κάποιων παρόδων αυτής), σε μέρος της οδού ΠΟΝΤΟΥ καιστην οδό ΑΓΡΑΦΩΝ.  

Η διακοπή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει, το πολύ, μέχρι τις απογευματινές ώρες.

 

Παρακαλούμε  για την κατανόηση σας.

 
Από τη
ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ