Επιστροφή

Διακοπές κυκλοφορίας μικρής διάρκειας σε οδούς της Κοζάνης την Κυριακή 28 Νοεμβρίου

Σε τοποθέτηση χριστουγεννιάτικων διακοσμητικών επιστυλίων θα προβεί το συνεργείο του του τμήματος Η/Μ ‘Έργων και Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κοζάνης, την Κυριακή 28 Νοεμβρίου 2021,  από τις 11:00έως τις 13:00.
Η εκτέλεση των εργασιών θα γίνεται διακόπτοντας την κυκλοφορία μόνο στην οδό όπου θα εκτελούνται οι εργασίες και μετά την ολοκλήρωσή τους η οδός θα αποδίδεται άμεσα προς κυκλοφορία.
Οι οδοί αναλυτικά είναι: 
 
 
Μεγάλου Αλεξάνδρου (από τη συμβολή της με την οδό Σαρανταπόρου έως την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου) 
Βενιζέλου (από Πλατεία 28ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Σαρανταπόρου)
Τράντα (από τη συμβολή της με την οδό Τακιατζήδων έως την Πλατεία 28ης Οκτωβρίου)  
Ευχαριστούμε τους πολίτες για την κατανόηση.