Επιστροφή

Διευκρινίσεις για τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους και της παράλληλης αυτής

ΘΕΜΑ : Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και παράλληλη αυτής    
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019  
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠοικ 16320/ ΦΕΚ 996Β/13-3-2021
δ. Την υπ’ αριθμ. 1047/19-1-21 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Εμπορ. και Προστ. Κατ.
ε. Την υπ’ αριθμ 276/26-03-2021 Απόφαση Δημάρχου Κοζάνης
στ. Την αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.22865 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1462/13-04-2021)
 
Σε εφαρμογή των παραπάνω σχετικών, παραθέτουμε συνημμένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών)  για την  λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και την παράλληλη της στο χώρο του Νιαημερου του Δήμου Κοζάνης για το Σάββατο 17 Απριλίου.
Τονίζουμε ότι σύμφωνα με το στ’ σχετικό έχουν ανασταλεί η έκθεση και εμπορία βιομηχανικών προϊόντων (ένδυση, υπόδηση κτλ) πλην των ειδών καθαρισμού, χαρτικών και περιποίησης, από τις λαϊκές αγορές της ΠΕ Κοζάνης.
Υπενθυμίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ,  λοιπές κατηγορίες 2μ). 
Οι εκθέτες τοποθετούνται εκ περιτροπής στις λαϊκές αγορές του Δήμου (κύρια και παράλληλη). Δηλαδή οι μισοί εκθέτες το πρώτο Σάββατο τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους, το επόμενο Σάββατο τοποθετούνται στην παράλληλη αγορά Νιαημερου. Αντίστοιχα οι άλλοι μισοί εκθέτες από την παράλληλη λαϊκή αγορά Νιαημέρου, τοποθετούνται στην κύρια λαϊκή αγορά Αριστοτέλους και ούτω καθεξής.
Ειδικά για την παράλληλη λαϊκή αγορά του Νιαημερου, τονίζουμε ότι οι θέσεις των εκθετών, υποδεικνύονται επί τόπου το Σάββατο στις 6 πμ. Δεν υπάρχουν προκαθορισμένες θέσεις και οι τοποθετήσεις γίνονται μόνο για την τρέχουσα ημέρα.
Υπογραμμίζουμε ότι οι χώροι που διατίθενται για τη λειτουργία των λαϊκών είναι μεγάλης έκτασης, αλλά τα ενδιάμεσα και υποχρεωτικά κενά μεταξύ των πάγκων αναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των οδών. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγω αποβολής από τις λαϊκές.
Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.
Παρακαλούμε ιδιαίτερα, το καταναλωτικό κοινό να χρησιμοποιεί το αντίστοιχο ρεύμα ανόδου ή καθόδου για την πεζή κίνηση του, έτσι ώστε να περιορισθεί η πρόσωπο με πρόσωπο διασταύρωση  των πολιτών. 
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακούλα και γάντια μιας χρήσεως.
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Οι έλεγχοι θα είναι συστηματικοί και αυστηροί.
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
 
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 17-04-2021 
 
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος
1 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΓΡΕΒΕΝΑ
4 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
5 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
6 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
8 ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
9 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
10 ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
11 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
12 ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
13 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
14 ΓΚΕΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
15 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
16 ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
17 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
18 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
19 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
20 ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
21 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
22 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
23 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
24 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
25 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
26 ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
27 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
28 ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
29 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
30 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
31 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
32 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
33 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
34 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
35 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
36 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
37 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
38 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
39 ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
40 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
41 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
42 ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
43 ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
44 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
45 ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
46 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
47 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΒΟΪΟ
48 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
49 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
50 ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
51 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
52 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
53 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
54 ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ  Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
55 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
56 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
57 ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
58 ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
59 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
60 ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
61 ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
62 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
63 ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
64 ΜΠΑΓΚΑΤΖΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
65 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
66 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
67 ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΕΛΙΕΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
68 ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
69 ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΒΟΪΟ
70 ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
71 ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
72 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
73 ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
74 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
75 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
76 ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
77 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
78 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
79 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
80 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
81 ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
82 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
83 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
84 ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
85 ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
86 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
87 ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
88 ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
89 ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
90 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΚΟΖΑΝΗ
91 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
92 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
93 ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
94 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
95 ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
96 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
97 ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
98 ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΓΡΕΒΕΝΑ
99 ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
100 ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
101 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
102 ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
103 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
104 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
105 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
106 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
107 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
108 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
109 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
110 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
111 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
112 ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
113 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
114 ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
115 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
116 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
117 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
118 ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
119 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
120 ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
121 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗ
122 ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
123 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
124 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
125 ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
126 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
127 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
128 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
129 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
130 ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΛΑΙΚΗΣ ΝΙΑΗΜΕΡΟΥ στις 17-04-2021
 
Α/Α Εκθέτης Ιδιότητα Δημος
1 ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
3 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΒΟΪΟ
4 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
5 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
6 ΑΝΔΡΕΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
7 ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΚΟΖΑΝΗ
8 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΟΪΟ
9 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
10 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
11 ΑΡΙΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
12 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
13 ΑΣΙΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
14 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
15 ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ Π-ΧΥΜΟΙ ΣΕΡΒΙΑ
16 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
17 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
18 ΓΕΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
19 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΣΕΡΒΙΑ
20 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
21 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
22 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ    Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
23 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
24 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
25 ΓΚΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
26 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
27 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
28 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΔΕΣΣΑ
29 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
30 ΔΑΓΚΙΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
31 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
32 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
33 ΔΑΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
34 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΟΖΑΝΗ
35 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
36 ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
37 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
38 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
39 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
40 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
41 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
42 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΒΕΡΟΙΑ
43 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
44 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
45 ΙΩΑΝΝΟΓΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
46 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΣΕΡΒΙΑ
47 ΚΑΚΟΥΛΗΣ  ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΒΟΪΟ
48 ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
49 ΚΑΛΛΙΑΝΙΔΗΣ  ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
50 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
51 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
52 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
53 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
54 ΚΑΡΑΤΖΑ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
55 ΚΑΤΣΙΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΚΡΑΣΙ,ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΒΟΪΟ
56 ΚΟΛΛΙΑΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
57 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
58 ΚΟΣΜΙΔΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
59 ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
60 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
61 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΒΟΪΟ
62 ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
63 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
64 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
65 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
66 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
67 ΚΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
68 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
69 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΦΛΩΡΙΝΑ
70 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΕΟΡΔΑΙΑ
71 ΜΑΛΙΑΓΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
72 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
73 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
74 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
75 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΦΑΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
76 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
77 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
78 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
79 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
80 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
81 ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
82 ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
83 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
84 ΝΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
85 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
86 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
87 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
88 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑ
89 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
90 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
91 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΒΟΪΟ
92 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
93 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
94 ΠΑΥΛΙΔΟΥ  ΑΡΧΟΝΤΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΟΪΟ
95 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
96 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗ
97 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
98 ΡΑΠΤΗΣ ΘΩΜΑΣ Π-ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΣΣΟΝΑ
99 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ ΣΕΡΒΙΑ
100 ΣΑΜΟΥΚΑΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
101 ΣΗΜΑΔΗΣ   ΤΡΥΦΩΝ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΕΔΕΣΣΑ
102 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
103 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΕΡΒΙΑ
104 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
105 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
106 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΝΑΟΥΣΑ
107 ΤΑΪΓΑΝΝΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
108 ΤΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
109 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΦΡΟΥΤΑ ΣΕΡΒΙΑ
110 ΤΕΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
111 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΣΕΡΒΙΑ
112 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΓΡΕΒΕΝΑ
113 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
114 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
115 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
116 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
117 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
118 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΑΥΓΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
119 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΔΕΣΣΑ
120 ΤΣΕΠΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΓΡΕΒΕΝΑ
121 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
122 ΤΣΟΡΛΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΣΚΥΔΡΑ
123 ΦΑΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΟΖΑΝΗ
124 ΧΑΪΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
125 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΕΟΡΔΑΙΑ
126 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
127 ΧΑΤΖΗΑΣΛΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Π- ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ ΣΕΡΡΕΣ
128 ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΒΕΡΟΙΑ
129 ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΜΕΛΙ ΣΕΡΒΙΑ
130 ΧΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΚΟΖΑΝΗ
131 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΟΖΑΝΗ
132 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ ΚΟΖΑΝΗ