Επιστροφή

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών


Ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2015, και ώρα 9.30 το πρωί, στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των μελών, που θα συγκροτήσουν επιτροπές παραλαβής των παρακάτω έργων:

 

α/α

ΕΡΓΟ

Π/Υ

ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

1

 Πυρασφάλεια Κλειστού Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης

44,400

ΟΙΚ

2

 Κατασκευή υποδομών για ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών υγείας στην περιοχή Καραγιαννίων 

45,000

ΟΙΚ

3

 Κατασκευή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Κοζάνης

59,000

ΟΙΚ

4

Ανάπλαση περιοχής Ειρήνης – Συμβολή οδών Δημοκρατίας και Π. Χαρίση

255,000

ΟΔΟ

5

 Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων της περιοχής Αγίου Νικάνορα Κοζάνης

1,297,000

ΟΔΟ

6

Διάνοιξη οδού Αλικαρνασσού

55,000

ΟΔΟ


Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν μετά τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν4257/2014.