Επιστροφή

Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων την υποχρέωση αποστολής στο Δήμο αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου


Η Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης υπενθυμίζει στους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4039/2012, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον Ν. 4235/2014, «ο ιδιοκτήτης δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς έχει την υποχρέωση να προσκομίζει ή αποστέλλει ταχυδρομικά, επί αποδείξει, στον οικείο Δήμο αντίγραφο του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου του».
Η παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου του πιστοποιητικού ηλεκτρονικής σήμανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω Νόμων επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ.
Σε εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων, ο Δήμος Κοζάνης καλεί όλους τους δημότες ιδιοκτήτες δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς να προσκομίσουν ή αποστείλουν ταχυδρομικά, επί αποδείξει στην Αντιδημαρχία Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης (Πλατεία 28ης Οκτωβρίου 7 – 1ος όροφος του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης) το ανωτέρω πιστοποιητικό. Επίσης παρακαλούνται όλοι οι κτηνίατροι να ενημερώνουν τους πελάτες τους σχετικά με την συγκεκριμένη υποχρέωσή τους, επισημαίνοντάς τους ότι ζώο χωρίς ηλεκτρονική σήμανση δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί σε  ότι αφορά τον ιδιοκτήτη του, αλλά και το καθεστώς εμβολιασμού του.