Επιστροφή

Η ΔΕΥΑΚ για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με την ημερομηνία λήξης ορισμένων λογαριασμών

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης, μετά το πρόβλημα που δημιουργήθηκε σχετικά με την ημερομηνία λήξης ορισμένων λογαριασμών Ύδρευσης – Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης, εξαιτίας καθυστερημένης διανομής των λογαριασμών αυτών, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα με την έκπτωση συνέπειας δίδοντας παράταση εξόφλησης των λογαριασμών από την ημερομηνία αναγραφής λήξης αυτών κατά ένα (1) μήνα ως εξής:

Για τον λογαριασμό Ύδρευσης – Αποχέτευσης που διανεμήθηκε τον Δεκέμβριο του 2019, ορίζεται ημερομηνία λήξης εξόφλησης η 31/01/2020.

Για τον λογαριασμό Τηλεθέρμανσης που διανεμήθηκε τον Ιανουάριο του 2020, ορίζεται ημερομηνία λήξης εξόφλησης η 29/2/2020