Επιστροφή

Η επίσημη απάντηση του Δήμου για την "υπόθεση Κοντογούνη", με αφορμή την διαμαρτυρία εργαζομένων της κλινικής

Με αφορμή την συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε μπροστά από το Δημαρχείο της Κοζάνης, την Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012, οργανωμένη από τον κ. Ζήση Κοντογούνη, συμπολίτη μας και γνωστό κλινικάρχη, στην οποία συμπαραστάθηκαν και δημότες, προς ενημέρωση των πολιτών του δήμου, γνωρίζουμε τα παρακάτω:

  • To έτος 2001, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με την απόφαση του 1134/2001, ικανοποιώντας αίτημα του κ. Ζήση Κοντογούνη, του παραχώρησε το οικόπεδο Ν11 στο οικοδομικό τετράγωνο 988, προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της κλινικής του αιτούντος. Για την υλοποίηση αυτής της παραχώρησης, ο κ. Κοντογούνης παραχώρησε οικόπεδο σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο. στον δήμο, σε ανταλλαγή του προαναφερθέντος.
  • Το έτος 2002 το Δημοτικό συμβούλιο Κοζάνης με την απόφασή του 11/2002, δύο μόλις μήνες μετά την παραχώρηση του οικοπέδου στον κ. Κοντογούνη, έπειτα από αίτημα του ΕΚΑΒ, παραχώρησε σε αυτό οικόπεδο έκτασης 1200τ.μ., με αριθμό Ν12, στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο 988, προκειμένου να ανεγείρει νέο κτίριο. Η διάρκεια της εν λόγω παραχώρησης ορίστηκε σε 99 χρόνια, με το όρο να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω οικόπεδο αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό τον οποίο ζητήθηκε. Επισημαίνεται ότι από το σύνολο των 31 Δημοτικών Συμβούλων, στην εν λόγω παραχώρηση, μειοψήφησε μόνον ένας.
  • Στα πλαίσια εκπόνησης του ΓΠΣ, ο Δήμος Κοζάνης, ήδη από το 2006, ανάμεσα στις προτάσεις για την τροποποίηση του υφισταμένου ΓΠΣ του 1986, πρότεινε την τροποποίηση των χρήσεων γης, σε όλη την περιοχή της ζώνης ειδικών χρήσεων, περιλαμβάνοντας την χρήση γενικής κατοικίας, μια πρόταση η οποία «τακτοποιεί» και την εκκρεμότητα του κ. Κοντογούνη, σχετικά με την δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης κλινικής του. 
  • Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, με την απόφασή του 3/2009, και μετά από εισήγηση, του τότε Αντιδημάρχου Πολεοδομίας Λάζαρου Μαλούτα, και έπειτα από αίτηση του κ. Ζήση Κοντογούνη, γνωμοδότησε θετικά για την τροποποίηση των χρήσεων γης στο οικοδομικό τετράγωνο 988, προκειμένου να είναι επιτρεπόμενη η χρήση κτιρίων περίθαλψης στο οικοδομικό τετράγωνο 988. Η παραπάνω γνωμοδότηση του Δήμου Κοζάνης, διαβιβάστηκε ως οφειλόταν στο ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο ήταν αρμόδιο για την υλοποίηση της τροποποίησης, από όπου επεστράφη, με την επισήμανση ότι οποιαδήποτε πρόταση του Δήμου, πρέπει να αιτιολογείται βάσει πολεοδομικών κριτηρίων, και βεβαίως να εναρμονίζεται με το ισχύον στην περιοχή Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, που στην προκειμένη περίπτωση δεν επιτρέπει, την χωροθέτηση χρήσεων περίθαλψης στην συγκεκριμένη θέση.

Είναι προφανές από το προαναφερθέν ιστορικό, ότι η συγκεκριμένη τροποποίηση, δεν προέκυψε βάσει πολεοδομικών κριτηρίων, αλλά για την ανάγκη να λειτουργήσει νόμιμα η κλινική.

Όπως προκύπτει λοιπόν από τα παραπάνω, ο Δήμος Κοζάνης διαχρονικά ήταν αρωγός της προσπάθειας του κ. Κοντογούνη, τόσο για την επέκταση της κλινικής του, όσο και για την απόκτηση των αναγκαίων εκτάσεων, αλλά και για την νόμιμη λειτουργία της κλινικής του, χωρίς να ασχολείται με τους όρους και τις συνθήκες λειτουργίας της, όπου και όταν αυτό ήταν εφικτό. Όμως από το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, είναι φανερό ότι ακόμη και αν ο κ. Κοντογούνης είχε το οικόπεδο το οποίο ζητά για παραχώρηση από το δήμο, ακόμα και στο οικόπεδο που του έχει παραχωρηθεί από τον Δήμο, δεν μπορεί να χτίσει ή να επεκτείνει την κλινική του, γιατί αυτό απαγορεύεται από το πολεοδομικό σχέδιο του 1988(492/Δ/88 ΦΕΚ), που ισχύει στην περιοχή.

Ο Δήμος Κοζάνης σήμερα δεν μπορεί να ικανοποιήσει το αίτημά του κ. Κοντογούνη, γιατί το οικόπεδο το οποίο ζητά να του παραχωρηθεί, έχει από το 2002 παραχωρηθεί για 99 χρόνια στο ΕΚΑΒ. Ο Δήμος Κοζάνης, επαναλαμβάνει με την ευκαιρία αυτή, την πάγια θέση του ότι θα συνεχίζει να στηρίζει αδιάλειπτα και χωρίς διακρίσεις, όλα τα νόμιμα συμφέροντα των πολιτών, ιδίως αυτά που προάγουν την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση.