Επιστροφή

Η Κοζάνη πρωτοπορεί: Στη νοηματική γλώσσα, με ηχητική περιγραφή και υποτιτλισμένες οι αποφάσεις Δ.Σ.

H άρση των εμποδίων που δυσχεραίνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των Ατόμων με Αναπηρίες στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, είναι όχι μόνο νομική υποχρέωση (Ν. 4074/2012), αλλά κυρίως ηθική. Ο Δήμος Κοζάνης έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία μιας κοινωνίας, όπου οι πολίτες θα έχουν ίση πρόσβαση στις υπηρεσίες, αλλά και ίσο δικαίωμα στην πληροφόρηση. 

Σε αυτή την κατεύθυνση το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, αποδεικνύοντας στην πράξη τις προθέσεις του, υλοποιεί μια καινοτόμα δράση για τα δεδομένα της χώρας, αποδίδοντας στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα τις αποφάσεις που λαμβάνει. 
Πιο συγκεκριμένα, οι αποφάσεις που λαμβάνει το όργανο αποδίδονται σε συνοπτικό κείμενο το οποίο αποδίδεται στην νοηματική και καταγράφεται σε βίντεο.  Να σημειωθεί, πως η  Ελληνική Νοηματική Γλώσσα έχει αναγνωριστεί νομικά ως επίσημη γλώσσα της κοινότητας των Κωφών για εκπαιδευτικούς σκοπούς στην Ελλάδα από το 2000. 
Επιπλέον υπάρχει και υποτιτλισμός, που έχει ως στόχο να βοηθήσει τα άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν το οπτικοακουστικό υλικό. 
Η παρουσίαση των θεμάτων συνοδεύεται από ηχητική περιγραφή, δίνοντας πρόσβαση στην πληροφόρηση και σε άτομα με προβλήματα όρασης.
Η εν λόγω δράση εντάσσεται σε μία σειρά πολιτικών πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή, στοχεύοντας στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε όλους τους πολίτες, με σεβασμό στη διαφορετικότητα. 

Δείτε το βίντεο