Επιστροφή

Έκτακτη Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής την Παρασκευή 22 Αυγούστου στις 12:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Πληροφορίες: Μανδραβέλης Θεόδωρος
 Κοζάνη,  21 Αυγούστου     2014
 

Αριθμός πρωτ.49260


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
 
Προς: Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1 Θεόδωρο Βασδάρη

2 Θεόδωρο Θεοδωρίδη 3 Νικόλαο Θεοδωρίδη

4 Εμμανουήλ (Μανώλη) Παφίλη

5 Θεοδώρα (Δώρα) Σαββίδoυ - Εμμανουηλίδου

6 Άννα Νανοπούλου

7 Στέλλα Ρουσιάδου - Καλογερίδου

8 Ιωάννη Μητσιάκο
 
Κοινοποίηση :

Λάζαρο Ν. Μαλούτα, Δήμαρχο Κοζάνης

2) Ελευθέριο Ιωαννίδη
3) Κων/νο Ποuτακίδη

Ταχ. Δ/νση

Πλατεία Νίκης 1

Δημαρχείο

Ταχ. Κώδικας

50100 – Κοζάνη


Γραφείο

9


Τηλέφωνο

2461 3 50328-329


 

Σας προσκαλώ σε έκτακτη  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημαρχείο (Πλ. Νίκης 1) την Παρασκευή 22 Αυγούστου 2014 και ώρα 12 : 00 για συζήτηση και λήψη απόφασης με μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:

Ι9" Έγκριση δαπανών, διάθεση και δέσμευση των πιστώσεων ποσού 3.203.597,33 (Επιδόματα ατόμων με βαρείες αναπηρίες 3.055.934,49€ και 147.662,84 λοιπές δαπάνες)  από τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2014 σύμφωνα με το ΥΕΣ του Λογιστηρίου Νο 20/21-08-2014 .

 
Ακριβές αντίγραφο
Κοζάνη 21 08 2014
Ο Πρόεδρος
Οικονομικής Επιτροπής
 
Γεώργιος Ν. Τζέλλος