Επιστροφή

Ημερίδα: Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία - Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία

Δήμος Κοζάνης                                                                 ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

                       


Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία
Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία
Συνδιοργάνωση των Ευρωπαϊκών Έργων SYMBI (Interreg Europe)
και LIFE M3P (Life)


Ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. διοργανώνουν ημερίδα με θέμα «Βιομηχανική Συμβίωση και Κυκλική Οικονομία, Παραδείγματα στη Δυτική Μακεδονία» την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου στο Κοβεντάρειο.
Η ημερίδα γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης των ευρωπαϊκών έργων SYMBI (Industrial Symbiosis for Regional Sustainable Growth and a Resource Efficient Circular Economy) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Interreg Europe και Μ3P (Material Match Making Platform) με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE που υλοποιούν ο Δήμος Κοζάνης και η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. αντίστοιχα.
Πριν την έναρξη της ημερίδας θα λάβει χώρα η 3η συνάντηση του Δικτύου εμπλεκομένων μερών (stakeholders group meeting) του έργου SΥΜΒΙ με βασικό θέμα τις Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στους τομείς της βιομηχανικής συμβίωσης και της κυκλικής οικονομίας.


Κοβεντάρειο, Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017


18.30 – 18.45       Εγγραφές

18.45 – 19.00      Χαιρετισμοί

19.00 – 19.15      Παρουσίαση του έργου SYMBI

                               Δημήτριος Κακουλίδης, Δήμος Κοζάνης, Γρ. Προγραμματισμού

19.15 – 19.30      Παρουσίαση του έργου LIFE M3P

                               Νικόλαος Ντάβος, ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ

19.30 – 19.45      Κυκλική Οικονομία και Βιομηχανική Συμβίωση: Το πρόγραμμα BIOREGIO

Δρ. Χρίστος Βλαχοκώστας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ

19.45 – 20.00      Το επιτυχημένο παράδειγμα συνύπαρξης Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα στη ΣΔΙΤ Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας

                                Δρ. Νικόλαος Περδικάρης, Γενικός Διευθυντής ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ

20.00 – 20.10      Μεθοδολογία ενσωμάτωσης της χρήσης ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας

Δρ. Παρασκευή Χριστοπούλου, Πολιτικός Μηχανικός, Πρόεδρος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΔΜ

20.10 – 20.20      Προοπτικές αξιοποίησης της ιπτάμενης τέφρας σε έργα Οδοποιίας

Νικόλαος Κοϊμτσίδης, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, π. Πρόεδρος ΤΕΕ/ΤΔΜ

20.20 – 20.30      Το πρότυπο της «βιομηχανικής συμβίωσης» στην διαδικασία παραγωγής καύσιμης βιομάζας σε μορφή Πέλλετ

Βασίλης Καλύβας, Μονάδα Παραγωγής Πέλλετ  «ΕΛΠΙΣ Μ.ΕΠΕ»

20.30 – 20.45      Ερωτήσεις – Συζήτηση