Επιστροφή

Έναρξη εγγραφών στους παιδικούς, βρεφονηπιακούς σταθμούς, ΚΔΑΠ- μεΑ Δήμου Κοζάνης

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας Δήμου Κοζάνης ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σας ενημερώνει οτι θα γίνονται εγγραφές στους ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ -ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ από την Πέμπτη 23 Ιουνίου έως και την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους Παιδικούς – Βρεφονηπιακούς Σταθμούς-ΚΔΑΠ-ΚΔΑΠ ΜΕΑ.και στα ΚΕΠ Δήμου Κοζάνης.