Επιστροφή

Ενημέρωση για την ανακατεύθυνση της παλιάς ονοματοδοσίας στη νέα ονοματοδοσία της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Κοζάνης

Με αφορμή δημοσιεύματα σε τοπικές ενημερωτικές πύλες που αφορούν στη νέα ονοματοδοσία (domain) της επίσημης Διαδικτυακής Πύλης και τα προβλήματα που προέκυψαν κατά την ανακατεύθυνση της παλιάς ονοματοδοσίας στη νέα ονοματοδοσία της Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Κοζάνης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από το Αυτοτελές Γραφείο ΤΠΕ - Ποιότητας έγιναν όλες οι απαραίτητες αλλαγές στις εγγραφές DNS (DNS records) του Δήμου σε συνεργασία με τον ανάδοχο του "Σύζευξις" που είναι ο αρμόδιος φορέας διαχείρισης των DNS εγγραφών του Δήμου, προκειμένου να λειτουργήσουν οι ανακατευθύνσεις των ονοματοδοσιών www.kozanh.gr και www.cityofkozani.gr στη νέα ονοματοδοσία www.cityofkozani.gov.gr.
Τα προβλήματα που προέκυψαν οφείλονται στην παραμετροποίηση του εξυπηρετητή web που φιλοξενεί την ιστοσελίδα και η οποία πραγματοποιήθηκε από την εταιρία που ανέπτυξε τη Διαδικτυακή Πύλη το έτος 2008.
 Συνεργαζόμαστε με τη συγκεκριμένη εταιρία προκειμένου να γίνει εκ νέου παραμετροποίηση και να λυθούν τα προβλήματα που προέκυψαν με τις ανακατευθύνσεις της παλιάς ονοματοδοσίας.
Ζητάμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία των πολιτών αλλά τα προβλήματα προέκυψαν με την έναρξη λειτουργίας της νέας ονοματοδοσίας και όχι κατά τις δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από τους υπαλλήλους του Αυτοτελούς Γραφείου ΤΠΕ- Ποιότητας.
Ευελπιστούμε τις αμέσως επόμενες ημέρες να επιλυθούν όλα τα προβλήματα.