Επιστροφή

Εως τις 30 Ιουνίου 2024 οι εγγραφές στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κοζάνης

 

 

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει ότι οι αιτήσεις για τις νέες εγγραφές βρεφών και νηπίων στους:

 • 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό (Περιοχή Αγίου Κωνσταντίνου) 

 •  2οΠαιδικό Σταθμό (Περιοχή Νιάημερου)  
 • 3ο Βρεφονηπιακό Σταθμό(Περιοχή Πλατάνια)

 •  Βρεφικό Σταθμό Ν. Καρδιάς-Κοίλων (Τ.Κ. Ν. Καρδιάς-Κοίλων)
 •   Βρεφονηπιακό Σταθμό Ζ.Ε.Π. Κοζάνης (ΠεριοχήΖ.Ε.Π.)

 •  Παιδικό Σταθμό Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης (Βογατσικού)

 • Καθώς και στους περιφερειακούς Παιδικούς Σταθμούς Δρεπάνου, Τετραλόφου, Καισαρειάς & Αιανής

για το σχολ. έτος 2024/25 θα υποβάλλονται από 14/05/2024 έως και 30/06/2024 με τις εξής διαδικασίες:    

 1. Ηλεκτρονική αποστολή στο e-mail: eggrafespaidikoi@cityofkozani.gov.gr ή eggrafespaidikoi@kozanh.grΗ αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ως συνημμένα αρχεία pdf (και όχι ως φωτογραφίες)στα παραπάνω e-mail.    Θα πρέπει να αποστέλλονται σωστά συμπληρωμένα και με όλα τα δικαιολογητικά.
 2. Μέσω ταχυδρομείου (ΕΛΤΑ) με συστημένο φάκελο ή μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών(courier).Στο φάκελο θα περιλαμβάνονται η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα αποστέλλονται στη διεύθυνση Α΄ Παιδικός Σταθμός-Γκέρτσου & Πόποβιτς γωνία.
 3. Δια ζώσης, στα γραφεία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών που βρίσκονται στη γωνία των οδών Γκέρτσου & Πόποβιτς και ώρες λειτουργίας από8:30 π.μ. έως 15:00 μ.μ.(τηλ.2461021149 και2461021461).
 4. Δια ζώσης για τους περιφερειακούς σταθμούς Δρεπάνου, Τετραλόφου, Καισαρειάς & Αιανής στους αντίστοιχους παιδικούς σταθμούς, από 11:30 π.μ.έως13:00 μ.μ.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Δήμο Κοζάνης λειτουργούν σήμερα οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί:

 

 

 

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ      ΝΗΠΙΩΝ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΣΥΝΘΗΚΗ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

1

1ος

ΒρεφονηπιακόςΣταθμός

Δήμου Κοζάνης

Γκέρτσου & Πόποβιτς (γωνία)

75 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

12ΒΡΕΦΗ   ηλικίας από 18 μηνών έως30 μηνών

 

2461034460

2461021149

2461021461

ΜΕ VOUCHER

KAI

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

2

2ος

Παιδικός Σταθμός      Δήμου Κοζάνης

Μοναστηρίου (περιοχή νιάημερου)

50 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

 

2461026005

ΜΕ VOUCHER       KAI

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

3

3ος

ΒρεφονηπιακόςΣταθμός Δήμου Κοζάνης

Ελένης Μήλιου και Σινοπούλου

75 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

12 ΒΡΕΦΗ  ηλικίας από 18 μηνών έως 30 μηνών

 

2461039238

ΜΕ VOUCHER       ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

4

Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζ.Ε.Π. Κοζάνης

Περιοχή Ζ.Ε.Π.

8 ΒΡΕΦΗ            ηλικίας από 2 μηνών έως 30μηνών

20 ΝΗΠΙΑ ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική

εκπαίδευση

 

2461041761

 ΜΕ VOUCHER ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

5

Παιδικός Σταθμός Δημοτική Ενότητας Κοζάνης

Βογατσικού

44 ΝΗΠΙΑ ηλικίας από 2,5 ετών έως την εγγραφή στην υποχρεωτική εκπαίδευση

 

 

2461028016

ME VOUCHER ΚΑΙ ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

 

6

Βρεφικός Σταθμός    Ν. Καρδιάς Κοίλων

Τ.Κ. Ν. Καρδιάς

20 ΒΡΕΦΗ  ηλικίας από 18μηνώνέως 30 μηνών

 

2461045635

ΜΕ VOUCHER

KAI

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΑΠΟ  ΓΟΝΕΙΣ

7

Παιδικός Σταθμός Αιανής

Δ.Κ. Αιανής

50 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5ετών έως την  ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

 

2461098260

ΜΟΝΟ

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

8

Παιδικός Σταθμός Καισαρειάς

Τ.Κ. Καισαρείας

25 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

 

2461087782

ΜΟΝΟ

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

9

Παιδικός Σταθμός Δρεπάνου

Τ.Κ Δρεπάνου

25 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

 

2461062025

ΜΕ VOUCHER

KAI

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ   ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

10

Παιδικός Σταθμός Τετραλόφου

Τ.Κ. Τετραλόφου

25 ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας από 2,5ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο

 

2461090982

ΜΕ VOUCHER

ΚΑΙ

ΜΕ ΤΡΟΦΕΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

 

 

                              ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Τα βρέφη να είναι ηλικίας από 18 μηνών έως 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού (το μήνα Σεπτέμβριο).
 • Για το βρεφικό τμήμα του Βρεφονηπιακού Σταθμού ΖΕΠ τα βρέφη να είναι από 2 μηνών έως 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού(το μήνα Σεπτέμβριο).
 • Τα νήπια να είναι ηλικίας από 2,5 ετών κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του Σταθμού (κατά το μήνα Σεπτέμβριο), έως την ηλικία εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. Επίσης δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή των νηπίων η απαλλαγή της πάνας τους.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.Αίτηση-υπεύθυνη του Ν.1599/86 (χορηγείται)(Αίτηση_ MsWord) (Αίτηση_ P

 1. Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, διαβατηρίου ή άδεια παραμονής γονέα για τους αλλοδαπούς .
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου 3μηνου). Στην περίπτωση που δε δύναται να το προσκομίσετε, θα γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την υπηρεσία Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου  Κοζάνης.

4.Φωτοαντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.(τελευταίου 3μηνου) ή Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (τελευταίου 3μηνου) ή Ο.Τ.Ε.(τελευταίου 3μηνου) ή άλλης εταιρείας (τελευταίου 3μηνου) ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

 1.  Αντίγραφο Εκκαθαριστικό σημείωμα οικονομικούέτους2024(που αφορά εισοδήματα 2023).

Πρέπει να σημειωθεί:

Έγγαμες μητέρες που υποβάλλουν χωριστή φορολογική δήλωση θα πρέπει να υποβάλλουν το εκκαθαριστικό σημείωμα τόσο το δικό τους όσο και του συζύγου. Αν όμως εμπίπτουν σε περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει υποβολή χωριστής φορολογικής δήλωσης τότε θα πρέπει να κατατεθεί και το αντίστοιχο δικαιολογητικό που το επιτρέπει (λόγω διακοπής συμβίωσης, όταν ο ένας εκ των δύο είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση).

6.Πιστοποιητικό υγείας συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τον παιδίατρο, χορηγείται από την υπηρεσία,(Πιστοποιητικό_ Msword) (Πιστοποιητικό_ Pdf) και αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του παιδιού (σελίδες εμβολίων).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημόσιος Τομέας/Τοπική Αυτοδιοίκηση ή ΝΠΔΔ αυτών

 1. Πρόσφατη βεβαίωση εργασίας(τακτικοί, αορίστου και ορισμένου χρόνου)
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης

Ιδιωτικός Τομέας

 1. Βεβαίωση εργασίας από τον εργοδότη
 2. Αντίγραφο ενσήμων του τελευταίου έτους (ορισμένου χρόνου) ή αναγγελία πρόσληψης ή εργάσιμο.

                            Ελεύθεροι Επαγγελματίες

 1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη ΔΟΥ
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

                            Εταίροι σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

 1. Καταστατικό και τυχόν μεταβολές
 2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα

                           Αυτοαπασχολούμενοι στον πρωτογενή τομέα

1. Βεβαίωση ασφάλισης από το Ο.Γ.Α. (για το προηγούμενο έτος)

                            Άνεργοι

 1. Βεβαίωση ανεργίας ή αντίγραφο  δελτίου ανεργίας σε ισχύ.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

                           Δικαιολογητικά που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση

 1. Αντίγραφο διαζυγίου.
 2. Αντίγραφο αίτησης διαζυγίου.
 3. Βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων της Δ.Ο.Υ.
 4. Δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του παιδιού.
 5. Ληξιαρχική πράξη θανάτου αποβιώσαντα γονέα

 

 

Δικαιολογητικά επιπλέον περιπτώσεων

 1. Βεβαίωση γραμματείας σχολής τελευταίου εξαμήνου (για γονείς φοιτητές)
 2. Βεβαίωση από το Στρατό(για γονέα στρατιώτη)
 3. Βεβαίωση Κ.Ε.Π.Α. (67% και άνω)ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

                             ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για όσους δεν λάβουν voucher από Ε.Ε.Τ.Α.Α.

Για τον προσδιορισμό της οικονομικής συμμετοχής λαμβάνει υπόψη το συνολικό ετήσιο οικογενειακό και των δύο γονέων/κηδεμόνων που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Η κλίμακα των μηνιαίων εισφορών (τροφεία), σύμφωνα και με τα μηνιαία οικογενειακά εισοδήματα ,διαμορφώνεται ως εξής:

 

 

Α/Α

Δηλωθέν Εισόδημα

Ποσό ανά μήνα

1

Έως 8.000 ευρώ

15 ευρώ

2

Από 8.001-12.500 ευρώ

25 ευρώ

3

Από 12.501-17.000 ευρώ

35 ευρώ

4

Από 17.001-22.000 ευρώ

40 ευρώ

5

Από 22.001-30.000 ευρώ

50 ευρώ

6

Από 30.001-35.000 ευρώ

60 ευρώ

7

Από 35.001 και πάνω

80 ευρώ

 

Όσοι γονείς εργάζονται σε εταιρείες ή φορείς και επιδοτούνται για τα δίδακτρα των παιδιών τους στους Παιδικούς Σταθμούς θα καταβάλλουν όλο το επίδομα εκτός αν το ποσό είναι μικρότερο της μηνιαίας εισφοράς της κλίμακας οπότε και υποχρεούνται να καταβάλλουν τη διαφορά.

 

Δεν καταβάλλεται οικονομική εισφορά για τον μήνα Αύγουστο που οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

Τον μήνα Σεπτέμβριο, κατά τον οποίο γίνεται η προσαρμογή των νηπίων-βρεφών, καταβάλλεται το μισό ποσό της μηνιαίας οικονομικής εισφοράς.

Σε περίπτωση παρατεταμένης απουσίας του παιδιού η καταβολή των τροφείων θα γίνεται κανονικά, εκτός αν απουσιάζει λόγω ασθενείας ολόκληρο το μήνα, γεγονός που θα πρέπει να βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

             ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Απαλλάσσονται της καταβολής μηνιαίας εισφοράς (τροφείων):

 • Οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (κοινωνικό επίδομα, ΚΕΑ)
 • Η μονογονεϊκή οικογένεια με εισόδημα μέχρι 17.000 ευρώ. Άνω των 17.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.
 • Η οικογένεια πολυτέκνων-τριτέκνων με εισόδημα μέχρι 30.000ευρώ.Άνω των

30.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.

 • Οικογένεια στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχουν 67% και άνω ποσοστό αναπηρίας μέχρι 30.000 ευρώ. Άνω των 30.001 ευρώ ακολουθεί την κλίμακα.

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ

 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το δεύτερο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση20%από το ποσό της κλίμακας.
 • Κάθε μήνα φιλοξενίας για το τρίτο παιδί που φιλοξενείται στους Παιδικούς Σταθμούς μείωση50%από το ποσό της κλίμακας.

 

Η εξόφληση  θα  γίνεται με τον εξής τρόπο:

Μηνιαία συμμετοχή των γονέων/κηδεμόνων θα γίνεται με κατάθεση του ποσού το πρώτο δεκαπενθήμερο κάθε μήνα στο ταμείο του Δήμου Κοζάνης ή μέσω e-banking ύστερα από ατομική ειδοποίηση που θα σταλεί, ανεξάρτητα των ημερών απουσίας του παιδιού στον παιδικό σταθμό και των ημερών που οι παιδικοί  σταθμοί παραμένουν κλειστοί (Χριστούγεννα και Πάσχα).Σε περίπτωση που η πληρωμή δεν γίνεται έγκαιρα, τότε η οφειλή θα θεωρείται ληξιπρόθεσμη και θα επιβαρύνεται με τις νόμιμες προσαυξήσεις.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ-ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ                                                                                                                                                   Ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3παρ.5 του Πρότυπου Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών ΦΕΚ 4249/Τ.β΄/5.12.2017,η οποία ορίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τη Δ/ντρια Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, την Προϊσταμένη του Τμήματος Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Κοινωνικής Προστασίας, Δημοτικό Σύμβουλο από τη μείζονα αντιπολίτευση, που θα οριστεί με απόφαση Δημ. Συμβουλίου, και εκπρόσωπο των εργαζομένων.

Η επιλογή των παιδιών γίνεται με βάση κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως αυτά ορίζονται με τηνυπ’αριθ.316/2019Απόφασητου Δημοτικού Συμβουλίου

(Πίνακας μορίων (μοριοδότηση) για την κατάταξη των αιτήσεων εγγραφής νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς)            Η επιτροπή μετά των έλεγχο των δικαιολογητικών και τη μοριοδότησης της κάθε αίτησης θα ανακοινώσει τους πίνακες της Α΄ επιλογής και στη συνέχεια τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των βρεφών και νηπίων.

                              

Οι σταθμοί :

 1. 1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Γκέρτσου &Πόποβιτς γωνία),
 2. 2ος Παιδικός Σταθμός(περιοχή Νιάημερου)
 3. 3ος Βρεφονηπιακός Σταθμός (Περιοχή Πλατάνια)
 4. Βρεφονηπιακός Σταθμός Ζ.Ε.Π. Κοζάνης(Περιοχή Ζ.Ε.Π.),
 5. Παιδικός Σταθμός Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης,(Βογατσικού),
 6. Βρεφικός Σταθμός Κοίλων-Ν. Καρδιάς
 7. Παιδικός Σταθμός Δρεπάνου
 8. Παιδικός Σταθμός Τετραλόφου,

θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στη δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης» κατά το σχολικό έτος 2024-2025.

 

Οι αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε. είναι  ανεξάρτητες και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

Οι γονείς οι οποίοι εμπίπτουν στις προϋποθέσεις ένταξης στο παραπάνω πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και σε αυτό (όταν θα ανακοινωθεί η νέα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιόδου 2024_2025 από την Ε.Ε.Τ.Α.Α)και να παραλάβουν την αξία τοποθέτησης (voucher).  Οι αιτήσεις για τη συγκεκριμένη δράση υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά από         ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α.Α.Ε.

 

* Για περισσότερες πληροφορίες παρακολουθείτε την ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. www.eetaa.gr

 

Για επιπλέον πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινάαπό08:30π.μ. έως15:00 μ.μ.  στα τηλέφωνα:

 • 2461021149 Προϊσταμένη Τμήματος Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών
 • 2461021461 & 21243 Γραμματεία

 

Αίτηση Word

Αίτηση PDF

Πιστοποιητικό Word

Πιστοποιητικο PDF