Επιστροφή

Επιατολή του Δημάρχου Κοζάνης για το Μαμάτσειο Νοσοκομείο στον Υπουργό Υγείας

 
 
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 13 /07/ 2011
Αριθμ. πρωτ.:51721
 
 

 ΠΡΟΣ:κ. Ανδρέα Λοβέρδο

                Υπουργό Υγείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Πλ. Νίκης 1
50100
Μανώλα Παρασκευή
24613-50311-12
24610-27065
 

 
 
 

        Κύριε Υπουργέ,

 

Με την ¨Πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων μονάδων Υγείας ΕΣΥ¨ που θέσατε σε δημόσια διαβούλευση, προτείνονται μια σειρά από αλλαγές που αφορούν στην λειτουργία του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης ,οι οποίες δεν βασίζονται στην πραγματική ανθρωπογεωγραφική κατάσταση στην Δυτική Μακεδονία, ούτε και στην γεωγραφική κατανομή των υγειονομικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

Η Νοσολογική κίνηση του Νοσοκομείου Κοζάνης από το 1947 έως σήμερα ,δείχνει ότι πραγματικά αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα παροχής υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο Νομού και Περιφέρειας. Ενδεικτικά στο τέλος της δεκαετίας του 1940 εξετάζονταν 4.500 ασθενείς κατ’ έτος, ενώ στην δεκαετία 2010 ,91.000 ασθενείς , η δε κάλυψη ανήλθε στο 82%. Η μέση διάρκεια νοσηλείας το 1940 ήταν 12 ημέρες ενώ το 2000, 3,5 ημέρες γεγονός που δείχνει την συστηματική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου και του εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών.

 
Ειδικότερα:
 

1.                 Η Κοζάνη είναι η μοναδική πόλη έδρα Νομού, έδρα Περιφέρειας, έδρα της πρώην Διοίκησης Υγειονομικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,στην οποία καταργείται η διοίκηση του Νοσοκομείου. Πουθενά αλλού στην χώρα δεν επιχειρείται τέτοια    υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας ενός περιφερειακού κέντρου.

2.                Η πόλη της Κοζάνης είναι μακράν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ενώ ο Δήμος Κοζάνης από μόνος του είναι κατά πολύ μεγαλύτερος απ΄ τους Νομούς Γρεβενών, Φλώρινας, Καστοριάς. Επιπλέον ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός απ΄ το Μαμάτσειο Νοσοκομείο αγγίζει τις 110 χιλιάδες κατοίκους, πληθυσμός που αντιστοιχεί στα 2/3 του Νομού ,στους 3 απ’ τους 4 νέους δήμους και σχεδόν στο 40% της Περιφέρειας. Είναι αδιανόητο λοιπόν κ. Υπουργέ, η Νοσοκομειακή αυτή μονάδα να παραμένει χωρίς διοίκηση.

3.                Είναι το μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της χώρας και σε αυτό το νοσοκομείο ,έχουν αναφορά οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ,της μεγαλύτερης επιχείρησης παραγωγής ρεύματος.

4.                Η Κοζάνη είναι η έδρα του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι Δυτικής Μακεδονίας και φιλοξενεί πάνω από 12.000 φοιτητές και σπουδαστές , οι οποίοι εξυπηρετούνται από το Νοσοκομείο Κοζάνης για υπηρεσίες υγείας.

 5. Επιπλέον η Κοζάνη και κατ΄ επέκταση το Νοσοκομείο της   βρίσκονται πάνω στον άξονα της Εγνατίας οδού και μπορεί να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τις δεκάδες χιλιάδες πολιτών που κινούνται καθημερινά σ αυτή.

 

 6. Στις Δημοτικές Ενότητες Ελίμειας και Αιανής, του Καλλικρατικού Δήμου Κοζάνης , υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός ασθενών, κατ εκτίμηση πάνω από 100, που πάσχει από τη σοβαρή κληρονομική νόσο της Αιμορροφιλίας, την οποία ουδέποτε μέχρι σήμερα η πολιτεία αντιμετώπισε ολοκληρωμένα, καθώς ουδέποτε μερίμνησε για το ακαριαίο της παρεχόμενης θεραπείας..

 

   7. Η αιματολογική κλινική του Νοσοκομείου εξυπηρετεί    δεκάδες χιλιάδες πολίτες και θεωρείται απ’ τις μεγαλύτερες επαρχιακές μονάδες του είδους της.

 
 

    8. Η ψυχιατρική κλινική του Μαμάτσειου είναι η μοναδική σε επίπεδο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

        9. Στην πόλη της Κοζάνης δραστηριοποιούνται όλες οι ιδιωτικές κλινικές της περιφέρειας, τα μεγάλα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, τα μεγάλα ιδιωτικά πολυιατρεία, γεγονός που αποτυπώνει το μεγάλο έλλειμμα των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην περιοχή.

 

Επιπλέον στο Νοσοκομείο Κοζάνης:

 

1.            Δεν αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση της Νοσολογικής κίνησης, επειδή δεν καταγράφονται όλα τα περιστατικά και ειδικότερα οι μονοήμερες νοσηλείες . Αυτό επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τους δείκτες αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του Νοσοκομείου ( μέση διάρκεια νοσηλείας, αριθμός νοσηλευθέντων, κάλυψη κλινικών κτλ.)

2.          Η συγκυριακή μείωση της Νοσολογικής κίνησης του Νοσοκομείου Κοζάνης για το 2010 και τους πρώτους μήνες του 2011,οφείλεται κυρίως στην ελλιπή στελέχωση της παιδιατρικής, του Διαβητολογικού, της Μ.Ε.Θ ,της Μαιευτικής-Γυναικολογικής και της Καρδιολογική Κλινικής. Ήδη με τα τελευταία στοιχεία εμφανίζεται ανάκαμψη της κίνησης. Το ότι είναι συγκυριακή η μείωση , αποδεικνύεται αδιάψευστα και από τα στοιχεία των τελευταίων τουλάχιστον δέκα ετών.

3.          Είναι το μόνο Νοσοκομείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που δεν έχει χαρακτηρισθεί ως παραμεθόριο (Γ ζώνη με όλα τα πλεονεκτήματα που συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός), δεδομένου ότι δεν είχε ανάγκη κινήτρων για προσέλκυση ιατρικού προσωπικού.

4.          Έχει την ευθύνη για την λειτουργία της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλου του Νομού: Τρία Κέντρα Υγείας και 39 Αγροτικά Ιατρεία.

5.          Από τον πίνακα 1.3 της πρότασης της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας προκύπτει ότι για το 2010 το Νοσοκομείο Κοζάνης νοσήλευε κατά μέσο όρο 120 ασθενείς ανά ημέρα , δηλαδή το μεγαλύτερο αριθμό από οποιοδήποτε άλλο Νοσοκομείο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.  

 
 
κ. Υπουργέ,

το Νοσοκομείο Κοζάνης που είναι κληροδότημα και διοικείται από Δ.Σ σύμφωνα με το Β.Δ 1939/39 , και στο οποίο προβλέπεται η συμμετοχή του Δημάρχου Κοζάνης, κατασκευάστηκε από δωρεές συμπολιτών μας ,χωρίς ποτέ η πολιτεία να κάνει το αυτονόητο καθήκον, όπως στο σύνολο των Νομών της χώρας ,να κατασκευάσει δηλαδή ένα Νοσοκομείο σε κάθε πρωτεύουσα Νομού. Οφείλει λοιπόν , έστω και σήμερα, να σχεδιάσει και να παρέχει υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της Κοζάνης ,όπως έπραξε και στις άλλες περιοχές της χώρας.

Επισυνάπτω συνημμένα, κείμενο –πρόταση μου για την αναγκαιότητα ίδρυσης νέου Νοσοκομείου στην Κοζάνη.

 

Ολοκληρώνοντας διατυπώνω την πρότασή μου όσον αφορά την «πρόταση λειτουργικών αναδιατάξεων μονάδων υγείας Ε.Σ.Υ»:

   

1)Να μην συγχωνευτεί η Διοίκηση του Μαμάτσειου με το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, καθ’ ότι αποτελούν τα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και να παραμείνει αυτόνομο διοικητικά το Μαμάτσειο Νοσοκομείο .

2)Να μην μειωθούν οι κλίνες του Μαμάτσειου. Η προηγηθείσα επιχειρηματολογία το καταδεικνύει περίτρανα.

3)Να δρομολογηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την υλοποίηση του Νέου Νοσοκομείου Κοζάνης.

 
 
 
Συνημμένα : πρόταση ίδρυσης νέου Νοσοκομείου
 

                                                                       Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 
 
 

                                                                   ΛΑΖΑΡΟΣ ΜΑΛΟΥΤΑΣ