Επιστροφή

Επίσκεψη αιρετών και στελεχών του Δήμου Κοζάνης στο Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Η αντιπροσωπεία του Δήμου είχε τη δυνατότητα να συνεργαστεί και να συζητήσει με τα στελέχη και τους ερευνητές του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., τις δυνατότητες συνεργασίας του κέντρου με τον Δήμο Κοζάνης στην υλοποίηση προγραμμάτων, την συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της πληροφορικής, των μεταφορών και του περιβάλλοντος.

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, τον μεγαλύτερο ερευνητικό φορέα της πατρίδας μας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2012, ομάδα στελεχών και αιρετών του Δήμου Κοζάνης, έπειτα από πρόσκληση της διοίκησης.

Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας «οι εντυπώσεις μας από την επίσκεψη στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ήταν πολύ θετικές. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε ένα νέο πεδίο συνεργασίας με τους ερευνητικούς φορείς και τα πανεπιστήμια του τόπου μας για το καλό του δήμου και των πολιτών».  

Την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2012, στις 14.30, στο Δημαρχείο Κοζάνης (Γραφείο Δημάρχου), ο Δήμαρχος Κοζάνης κ. Λάζαρος Μαλούτας θα υποδεχτεί το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Ε.Τ.Α..

* Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

 

α) Διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένων υλικών

β) Πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών

γ) Μεταφορών

δ) Αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων

ε) Τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και

στ) Βιοϊατρικής πληροφορικής, βιοϊατρικής μηχανικής και φαρμακογενετικής