Επιστροφή

Επιστολή του Δημάρχου Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα στον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση

κ. Υπουργέ

             Την προηγούμενη εβδομάδα, και στα πλαίσια της παρουσίασης  του προγράμματος εξυγίανσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων Ο.Τ.Α. και της διασφάλισης της οικονομικής τους βιωσιμότητας, δόθηκαν στη δημοσιότητα πίνακες με στοιχεία για τα χρέη των Δήμων της χώρας. Στους πίνακες αυτούς και στην κατηγορία όσων το συνολικό τους χρέος ξεπερνά το 150%  των τακτικών εσόδων και της  ΣΑΤΑ,( αυτής της ΣΑΤΑ που το 2010 περικόπηκε σκληρά ),  κατατάσσεται  και  ο νέος Καλλικρατικός Δήμος Κοζάνης.

            Πριν αναφερθώ ειδικότερα στα στοιχεία που αφορούν στο Δήμο μας, θέλω να επισημάνω πως στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση επιβάλλεται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις των καιρών, ώστε να δημιουργήσει  προϋποθέσεις τοπικής ανάπτυξης, χωρίς ταυτόχρονα να υποθηκεύει το μέλλον των τοπικών κοινωνιών, παράγοντας χρέη.

Ταυτόχρονα στο Δήμο Κοζάνης μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους και τηρούμε ως «κόρη οφθαλμού» την συμμόρφωση και με το πρόγραμμα «δι@ύγεια», τηρώντας απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες διαφάνειας, καθώς διαχρονικά πιστεύουμε πως, η διαφάνεια στη λειτουργία ενός δημόσιου φορέα, ενός δημόσιου οργανισμού, ενισχύει τόσο την αξιοπιστία του, όσο και την αξιοπιστία των ανθρώπων που τον υπηρετούν.          Για το λόγο αυτό άλλωστε υποβληθήκαμε οικιοθελώς το 2003 σε έλεγχο της χρήσης του 2000, μετά από αίτημα του τότε δημάρχου Πάρι Κουκουλόπουλου , στα πλαίσια της διαφάνειας και της σωστής λειτουργίας και από την εφαρμογή του διπλογραφικού και μετά, υπαγόμαστε καθημερινά σε προληπτικό έλεγχο από τον επίτροπο του ελεγκτικού. Επίσης και σε ετήσια βάση, ασκείται από ορκωτούς έλεγχος στα αποτελέσματα χρήσης των ισολογισμών μας, οι οποίοι και δημοσιοποιούνται, χωρίς όλα αυτά τα χρόνια να προκύψει παρατήρηση για μη σύννομες επιλογές. 

Σε ότι αφορά ειδικότερα την οικονομική κατάσταση του Δήμου Κοζάνης, όπως αυτή αποτυπώνεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Εσωτερικών:

 

·         Η εικόνα που παρουσιάζεται, είναι σύμφωνη με τα στοιχεία που δόθηκαν από τον Δήμο μας, τόσο στα προσωρινά στοιχεία της Απογραφής (προσωρινά, γιατί τώρα ελέγχονται από ορκωτό ελεγκτή), όσο και από τα απολογιστικά στοιχεία με τα οποία έκλεισε η χρήση του 2010. Η εικόνα αυτή αποτυπώνεται πλήρως και εξειδικευμένα ανά  δημοτική ενότητα στον Πίνακα 1.

 

·         Είναι απορίας άξιο όμως, κ.Υπουργέ, γιατί από τα χρέη των Δήμων, και του Δήμου Κοζάνης, δεν απομειώνεται το μέρος εκείνο που η ίδια η Πολιτεία το 2009 αναγνώρισε ότι παρακρατήθηκε από τους θεσμοθετημένους πόρους της αυτοδιοίκησης, κατά  το χρονικό διάστημα από το 1998 έως το 2008, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας .Αυτά τα ποσά, (υπεξαιρεθέντα κατά κάποιους) που η ίδια η πολιτεία αναγνώρισε ως υποχρέωσή της να αποδώσει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σε 8 ισόποσες ετήσιες δόσεις ( Ν 3756/2009). Δεν είναι εύλογο, αυτή η αναγνωρισμένη από την Πολιτεία οφειλή , να μειώνει το συνολικό χρέος των Δήμων; Η εικόνα του Δήμου Κοζάνης, αναλυτικά ανά δημοτική ενότητα, αφαιρουμένων των παρακρατηθέντων πόρων, αποτυπώνεται στον Πίνακα 2.

 

·         Όμως και στα στοιχεία της απογραφής, στο κομμάτι των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβάνονται και  συμβατοποιημένα έργα και μελέτες, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία όμως έχουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Να επισημάνουμε ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, πως τα ποσά αυτά στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν είναι απαιτητά από τους αναδόχους, αφού δεν έχει εκτελεστεί το έργο ή η μελέτη.

 

Η υπαγωγή αυτών των έργων στις υποχρεώσεις, ( που έχουν δηλαδή εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από προγράμματα , όπως ο «ΘΗΣΕΑΣ» ή το «ΕΙΔΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» που χρηματοδοτείται από το ειδικό τέλος του 0,4% που έχει επιβληθεί στη Δ.Ε.Η. ή το ΕΠΑΔΥΜ ),  στρεβλώνει εντελώς την οικονομική κατάσταση του Δήμου.

Δεν αναφερόμαστε σε έργα χρηματοδοτούμενα από ΣΑΤΑ ή από ιδίους πόρους. Είναι εντελώς παραπλανητικό όμως, κ.Υπουργέ, να καταγράφονται σαν χρέη αναληφθείσες υποχρεώσεις, που όμως έχουν πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, και από γραφειοκρατικούς λόγους, ή αδυναμία της Πολιτείας να ανταποκριθεί έγκαιρα στις υποχρεώσεις της, δεν έχουν εξοφληθεί. Η οικονομική κατάσταση του Δήμου Κοζάνης, αναλυτικά, ανά δημοτική ενότητα, αφαιρουμένων και των έργων με 100% εξασφαλισμένη χρηματοδότηση, πέραν των ΚΑΠ, ΣΑΤΑ, ιδίων πόρων ,αποτυπώνεται στον Πίνακα 3.

 

  • Η εικόνα που διαμορφώνεται πλέον και μάλιστα χωρίς να επικαλούμαστε τις απαιτήσεις του Δήμου Κοζάνης, είναι βέβαιο, πως είναι ακριβέστερη, αποδίδει με σαφήνεια τόσο τις αιτίες του προβλήματος, όσο και τις δυνατότητες και προοπτικές να αντιμετωπιστεί αυτό. Και η εικόνα που αποτυπώνεται πλέον, κ. Υπουργέ, είναι μία εικόνα ιδιαίτερα οικεία σε όλους τους πολίτες, αφού το σύνολο των υποχρεώσεων του δήμου, είναι μικρότερο από τα ετήσια τακτικά έσοδα συν τη ΣΑΤΑ. Αλήθεια, πόσες φορές ο καθένας από εμάς και προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές του ανάγκες, έχει συνάψει δάνειο πολλαπλάσιο των ετήσιων εσόδων του; Η εξυπηρέτηση του δανείου είναι το σημαντικό, που στην περίπτωσή μας ανέρχεται στο 8,5% των εσόδων μας , η οποία και αποπληρώνεται χωρίς καθυστερήσεις.

 

Στο Δήμο Κοζάνης κ. Υπουργέ, για πολλά χρόνια είχαμε σαν στρατηγική επιλογή την ΑΝΑΠΤΥΞΗ, την οποία υπηρετήσαμε με στοχευμένες δράσεις για την ενίσχυση της ανεργίας και της απασχόλησης. Αυτή μας η επιλογή είχε ως αποτέλεσμα :

       

1.      Την υλοποίηση ενός τεράστιου έργου Τηλεθέρμανσης ( η επένδυση έχει ξεπεράσει τα 85 εκ. ευρώ) που δίνει την δυνατότητα σε κάθε κάτοικο  της Κοζάνης να θερμαίνεται απολαμβάνοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη, καθώς έχουν εξοικονομηθεί από τη λειτουργία της 65 εκ. ευρώ και 760.000 τόνοι διοξειδίου του άνθρακα.

2.      Να λύσουμε δια παντός το θέμα της Ύδρευσης του Δήμου, εξασφαλίζοντας την υδροδότηση της πόλης και των τοπικών κοινοτήτων, για τα επόμενα 50 χρόνια.

3.      Να ολοκληρώσουμε όλα τα βασικά έργα υποδομής σε επεκτάσεις 2000 στρεμμάτων που έδωσαν τη δυνατότητα στην πόλη  να αναπτυχθεί  οικιστικά.

4.      Να είμαστε ο τρίτος Δήμος στη χώρα σε ενταγμένα έργα ύψους πάνω από 86 εκατ. Ευρώ στο Γ΄ ΚΠΣ.

5.      Να έχουμε μια σημαντική ετοιμότητα για ένταξη νέων έργων στο ΕΣΠΑ.

6.      Να είμαστε μαζί με το Δήμο της Αθήνας ο μοναδικός ΟΤΑ, κάτω των 100.000 κατοίκων, που μετά από έλεγχο ( χάρη στις επιδόσεις μας και την πιστοληπτική μας ικανότητα που δεν αμφισβητήθηκε μέχρι τώρα)  δανειοδοτήθηκε από την ΕΤΕπ.

7.      Να αποτελούμε σήμερα το μεγαλύτερο δήμο, αλλά και τον μεγαλύτερο εργοδότη της Δυτικής Μακεδονίας, μετά τη ΔΕΗ.

8.      Να εξακολουθούμε να δίνουμε απάντηση στη φθίνουσα οικονομική πορεία της περιφέρειάς μας.

 

             Και όχι μόνο :

1.      Χρηματοδοτήσαμε με 2,5 εκ.ευρώ, από ιδίους πόρους   ( αγορά οικοπέδου και  ολοκλήρωση μελέτης ),την πρόταση  που υποβάλλαμε στο ΕΣΠΑ για την κατασκευή της νέας βιβλιοθήκης της Κοζάνης, προϋπολογισμού 15 εκ.ευρώ.

2.      Παραχωρήσαμε τη δωρεάν χρήση 3000 τμ για τις ανάγκες της στέγασης και λειτουργίας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, όταν για τις δικές μας ανάγκες, μισθώνουμε κτίρια που επιβαρύνουν τα έξοδά μας.

3.      Διαθέτουμε ως δήμος το πρώτο ψηφιακό χωριό με υπηρεσίες FTTH.

4.      Αποτελούμε τον τρίτο δήμο στη χώρα, που μετά την Αθήνα ( για τους Ολυμπιακούς του 2004 ) και την Πάτρα (  πολιτιστική πρωτεύουσα ) υλοποιούμε πρόγραμμα ανάπλασης όψεων, στοχεύοντας στην οικιστική αναβάθμιση της πόλης.

5.      Πρωτοπορούμε στη διαχείριση απορριμμάτων , έχοντας εξαλείψει εδώ και χρόνια τις χωματερές και αναπτύσσοντας ένα δίκτυο αποκομιδής  5500 σημείων και 1400 σημείων ανακύκλωσης ( αποτελούμε παράδειγμα στην ανακύκλωση χαρτιού ).

6.      Ψηφίσαμε και αναμένουμε ακόμη, την έγκριση του νέου μας ΓΠΣ, που καθυστερεί από θεσμικές εκκρεμότητες που πρέπει να λύσει η πολιτεία.

7.      Κάνουμε πράξη την πράσινη ανάπτυξη, με το πράσινο σχολείο και τα Φ/Β στις σχολικές στέγες.

 

Όμως όλη αυτή η Αναπτυξιακή Πορεία, που είχε  ξεκάθαρους στόχους, απαιτούσε και τα αναγκαία κεφάλαια. Κεφάλαια που αύξησαν τη δανειακή επιβάρυνση του Δήμου μας, η οποία εξυπηρέτησε καθαρά επενδυτικές και αναπτυξιακές επιλογές και όχι καταναλωτικές μας ανάγκες. Μια επιβάρυνση, που όπως αναλύθηκε παραπάνω, και κανονικά εξυπηρετείται, αλλά και δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 8,5 % των τακτικών μας εσόδων.

            Κλείνοντας θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω, πως σε κάθε περίπτωση, είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε και να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και τους αρμόδιους φορείς, ώστε να εναρμονιστούμε με τις κυβερνητικές επιλογές για τα οικονομικά των ΟΤΑ, αλλά και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία.

            Άλλωστε η βούλησή μας αυτή, αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στον σφιχτό προϋπολογισμό που ψηφίσαμε στο Δημοτικό μας Συμβούλιο για το 2011, και στη νέα αντίληψη εξοικονόμησης πόρων όπως έχουμε εξαγγείλει.

Όμως κε Υπουργέ, η δύσκολη συγκυρία που βιώνει η χώρα απαιτεί και ρεαλιστικές προτάσεις, που απαντούν θετικά στα προβλήματα, δίνουν διέξοδο στην ανεργία και ελπίδα στις απογοητευμένες κοινωνίες, χωρίς να τις οδηγούν ακόμη πιο βαθιά στην ύφεση.

Πιστεύουμε ακράδαντα, και γι ΄αυτό αγωνιζόμαστε, πως η διέξοδος για τον τόπο είναι η ενίσχυση της αναπτυξιακής του πορείας, που μπορεί να τον βγάλει μια ώρα νωρίτερα από την κρίση, σε συμφωνία πάντα και με  τον κοινωνικό ρόλο που πρέπει να επιτελούμε. Σε αυτή την πορεία προσπαθήσαμε και θα συνεχίσουμε να το πράττουμε , να υπηρετούμε δύο αρχές :

  • πρώτα ο πολίτης  και
  • πρωτοβουλίες και επιλογές, προς όφελος του τόπου, υπό το πρίσμα της νομιμότητας και της διαφάνειας.

 Με εκτίμηση

 

Λάζαρος Μαλούτας

Δήμαρχος Κοζάνης