Επιστροφή

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κοζάνης: Κανονικά η λειτουργία του ΚΗΦΗ - Με χρονικό προγραμματισμό οι υπηρεσίες

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Μέριμνας και Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης, ενημερώνει τους πολίτες πως έπειτα από την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: 6ΞΡΖ46ΜΤΛΚ-ΩΓΘ) με θέμα τις οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς λοίμωξης από το νέο κορωνοϊό 2019-NCOV στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.), το ΚΗΦΗ Δήμου Κοζάνης θα εξακολουθήσει τη λειτουργία του κανονικά.

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο «Δεδομένου ότι οι υπηρεσίες που παρέχονται από τα ΚΗΦΗ ήτοι: σίτιση, νοσηλευτική φροντίδα κ.α. είναι απολύτως αναγκαίες και όχι ψυχαγωγικού χαρακτήρα, αυτά εξακολουθούν να λειτουργούν. Ωστόσο, εφόσον υπάρχει δυνατότητα συνιστάται η παραμονή των ηλικιωμένων στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Διαφορετικά, οι υπηρεσίες εξακολουθούν να παρέχονται από τα ΚΗΦΗ.
Σε κάθε περίπτωση, η παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών συνιστάται να γίνεται με χρονικό προγραμματισμό τέτοιο ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των ωφελούμενων στον ίδιο χώρο».