Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην διάσταυρωση των οδών Μαμάτσιου με Μοναστηρίου λόγω εργασιών
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 18/09/2012
Αριθμ. πρωτ.: 1189
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Σ. Θεοδωρίδου
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εργασιών »
Σχετ.  
:

Το από 18/09/2012 Υπηρεσιακό Σημείωμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δ. Κοζάνης
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)

3.Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την Απαγόρευση της Στάθμευσης και της Κυκλοφορίας των οχημάτων από την Τετάρτη 19/09/2012 και ώρα 07:00 έως την Παρασκευή 21/09/2012 και ώρα 15:30 στο αριστερό ρεύμα της νησίδας που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Μαμάτσιου με Μοναστηρίου (με κατεύθυνση προς Πτολεμαίδα).

 
 

Γ) Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.

 
 
Δ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 21/09/2012.
 
 

Ε) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

ΣΤ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
Κοινοποίηση
 

1.           

 
 
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

 
 
 
 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ