Επιστροφή

Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους: Επιπλέον μέτρα αποφυγής συγχρωτισμού για την εξυπηρέτηση των καταναλωτών του βιομηχανικού τομέα

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό, ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ) και τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ), στο νότιο μέρος της λαϊκής αγοράς Αριστοτέλους, δραστηριοποιείται το σύνολο των εμπόρων του βιομηχανικού τομέα (ένδυση, υπόδηση, είδη προικός κ.ά.). 

 Ο χώρος είναι κατάλληλος για το εμπόριο των ειδών αυτών, υπάρχει παραπλεύρως χώρος στάθμευσης, ενώ το μεγάλο πλάτος των οδών αυτών, διευκολύνει, τόσο την άνετη κίνηση όσο και την ελαχιστοποίηση του συγχρωτισμού. 
Για την διευκόλυνση του καταναλωτικού κοινού αλλά και την ταχύτερη και ορθότερη τοποθέτηση των πάγκων των εκθετών του βιομηχανικού τομέα, επισυνάπτουμε τοπογραφικό διάγραμμα θέσεων.
Στο διάγραμμα αυτό, απεικονίζονται οι θέσεις και οι δραστηριοποιούμενοι του βιομηχανικού τομέα, προκειμένου για τη διευκόλυνση της χωροθέτησης. Το σύνολο των θέσεων έχει σημανθεί επί του εδάφους. 
Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα παραβρίσκεται ο επόπτης λαϊκών για να συνδράμει στην ακριβή τοποθέτηση.