Επιστροφή

Με αφορμή την επικείμενη παρουσία τσίρκο στην πόλη της Κοζάνης και δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου, ο Δήμος Κοζάνης θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τσίρκο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΣΙΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ
 
Με αφορμή την επικείμενη παρουσία τσίρκο στην πόλη της Κοζάνης και δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που θέτουν ζητήματα ως προς την τήρηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμος  Κοζάνης θα ήθελε να ενημερώσει τους πολίτες σχετικά με τον τρόπο αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας του τσίρκο.
 
 Συγκεκριμένα:
·         Η απόφαση 519/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου που ελήφθη στις 02 Νοεμβρίου 2009, απαγορεύει την  έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ψυχαγωγικών παιδειών με παραστάσεις τσίρκο στο Δήμο Κοζάνης,σε επιχειρήσεις που αιτούνται σχετικής αδείας, αν το τσίρκο έχει άγρια ζώα(ΑΔΣ 519/2009: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ εγκατάστασης τσίρκο που έχουν άγρια ζώα στο Δήμο Κοζάνης»)
·         Η αίτηση αδειοδότησης του εν λόγω τσίρκο αναφέρεται ρητά στη συμμετοχή κατοικίδιων και μόνο ζώων στο πρόγραμμά του, και επ’ αυτού και μόνο, συναινεί η αρμόδια υπηρεσία, καθώς η ΑΔΣ αφορά αποκλειστικά άγρια ζώα
·         Η υπογεγραμμένη βεβαίωση κτηνιάτρου που ζητήθηκε από το Δήμο Κοζάνης στα πλαίσια της έρευνας που προφανώς διενεργήθηκε από τις υπηρεσίες και προσκομίστηκε, πιστοποιεί ότι τα ζώα είναι κατοικίδια. Ταυτόχρονα, έχει προσκομιστεί και η υπεύθυνη δήλωση των υπευθύνων ότι κανένα μέρος του προγράμματος δεν θα γίνει με άγρια ζώα.
·         Τονίζεται για μία ακόμη φορά ότι η ΑΔΣ αφορά σε τσίρκο με άγρια ζώα: υπό την έννοια αυτή τα κατοικίδια ζώα δεν συμπεριλαμβάνονται στη συγκεκριμένη απόφαση. Έτσι, κατόπιν και της εισήγησης της Νομικής Υπηρεσίας προχωρήσαμε στην αδειοδότηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ως οφείλαμε.


Δεδομένο όμως θεωρούμε, το γεγονός ότι επειδή η απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου ελήφθη σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί από την επιχείρηση,  οποιαδήποτε αλλαγή ή ψευδής κατάθεση στοιχείων υπάρξει, θα οδηγήσει τον Δήμο στην άρση της έγκρισης αδειοδότησης.