Επιστροφή

Με τη στήριξη των υπηρεσιών του Δήμου και τη συνεργασία Δήμου και εθελοντών προωθούμε την ανάπτυξη

Στη χώρα μας ο εθελοντισμός σαν θεσμός δεν είχε μεγάλη ανάπτυξη σε σχέση με άλλες χώρες της Δύσης.

Αδιαμφισβήτητα η ανάπτυξη του εθελοντισμού είναι δείκτης πολιτισμού μιας κοινωνίας, η αξία του είναι δεδομένη - όχι μόνο σε περιόδους κρίσης – και χρειάζεται να ενισχυθεί, να προστατευθεί και να θεσμοθετηθεί από της πολιτεία.

Ιδιαίτερα σήμερα που τα οικονομικά , κοινωνικά και περιβαλλοντικά προβλήματα πλήττουν κύρια τις ασθενέστερες οικονομικά ομάδες, ο εθελοντισμός , ως αποτελεσματικό εργαλείο , μπορεί να διαμορφώνει συνθήκες αντιμετώπισης προβλημάτων με τη συνεργασία και τη συνεργεία Κεντρικής Διοίκησης – Αυτοδιοίκησης – Εκκλησίας – Εθελοντικών Οργανώσεων και Εθελοντών Πολιτών στη λογική της ισοτιμίας, του σεβασμού και της ανεξαρτησίας του.

Ο Δήμος Κοζάνης εδώ και χρόνια απέδειξε ότι στηρίζει τον εθελοντισμό μέσα από τη λειτουργία των συσσιτίων, της βοήθειας στο σπίτι κ.τ.λ.

 Ο Δήμος Κοζάνης πιστεύει ότι ο εθελοντισμός:

 Ø      Είναι μια διαρκής και οργανωμένη επιμορφωτική κοινωνική λειτουργία ανεξάρτητα από ηλικία – καταγωγή – επάγγελμα – οικονομική κατάσταση

  Ø      Διαμορφώνει στάση ζωής και οδηγεί στην εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη εθελοντή
  Ø      Ξεκινά από την καρδιά και διαχέεται στο περιβάλλον

 Ø      Δημιουργεί μια κοινωνία αλληλεγγύης και όχι ατομισμού μέσα από την αυθόρμητη- συνειδητή – ανιδιοτελή προσφορά ανθρώπου προς τον συνάνθρωπό του , που υποφέρει

 Ø      Επιλύει τα κοινωνικά προβλήματα με τη βοήθεια της πολιτείας και των τοπικών κοινωνιών μέσα από στοχευμένες και αποτελεσματικές δράσεις

 Ø      Βοηθά στη δια βίου μάθηση και κατάρτιση , στην απόκτηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και εμπειριών, στην απελευθέρωση θετικών συναισθημάτων και την αποβολή ιδιοτέλειας

 Ø      Συμβάλλει στην άνοδο βιοτικού επιπέδου, της ποιότητας ζωής, της κοινωνικής συνοχής και στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού

  Ø      Βελτιώνει τις συνθήκες ζωής των ευπαθών ομάδων για την εξομάλυνση της ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό
  Ø    Ευαισθητοποιεί και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά, μέσα από την ενεργό και συλλογική συμμετοχή και συνύπαρξή τους.
 
Ο Δήμος Κοζάνης        Στηρίζει τις εθελοντικές πρωτοβουλίες και θέτει τις υπηρεσίες του στη βοήθειά τους.
   
Έλα στην ομάδα μας – Μοιράσου την εμπειρία.
 
Η υποστήριξή σου, η δύναμή μας.
 
ΟΛΟΙ – ΜΕ ΟΛΟΥΣ – ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
 

Πετυχαίνουμε την ανάπτυξη επενδύοντας στον άνθρωπο για τον άνθρωπο και το περιβάλλον με στοχευμένες , καλά οργανωμένες και αποτελεσματικές δράσεις για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής , ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων και να διαφυλάξουμε την κοινωνική συνοχή.

 
*    Ευαισθητοποιούμε
*    Κατανοούμε
*    Σχεδιάζουμε
*    Προτείνουμε
*    Σεβόμαστε
*    Συνδιαμορφώνουμε
*    Οργανώνουμε
*    Συμμετέχουμε
 
Υποστηρίζουμε τον εθελοντισμό στον Δήμο μας
                                          
 
Ειρήνη Κακουλίδου
Εντεταλμένη Σύμβουλος στον
Εθελοντισμό Δήμου Κοζάνης