Επιστροφή

Μεταφορά γραφείου κτηματογράφησης Δήμου Κοζάνης

Το γραφείο κτηματογράφησης του Δήμου Κοζάνης, μεταφέρεται από την Δευτέρα 30 Ιουλίου 2012, επί της οδού Μουράτη 3 (πάνω από την κτηματική υπηρεσία), στον κεντρικό πεζόδρομο.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2461 0 31607