Επιστροφή

Νέες ποτίστρες σε κτηνοτροφικές περιοχές του Δήμου Κοζάνης

Η βελτίωση της ποιότητας αλλά και η εξοικονόμηση του νερού, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες στην κτηνοτροφία. Σε αυτή την κατεύθυνση, το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα του Δήμου Κοζάνης, τοποθέτησε νέες ποτίστρες στις Κοινότητες Αιανής, Κερασιάς, Σιδερών και Σκήτης, αντικαθιστώντας παλιές και φθαρμένες, οι οποίες παρουσίαζαν εκτεταμένες διαρροές.

Οι εργασίες τοποθέτησης ποτιστρών συνεχίζονται και σε άλλες Κοινότητες του Δήμου Κοζάνης που διαθέτουν σημαντικό ζωικό κεφάλαιο, με τη συνδρομή των Προέδρων των Κοινοτήτων να είναι σημαντική.