Επιστροφή

Ο Δήμαρχος Κοζάνης για τις εξελίξεις στην υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας


Τη στήριξη του στους εργαζόμενους της αλλά και την ανησυχία του για την πορεία της εκκαθάρισης της  υπό εκκαθάριση Συνεταιριστικής τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας εκφράζει με δήλωση του ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης.
«Είμαστε εξαιρετικά ανήσυχοι για τις απολύσεις στην υπό εκκαθάριση Συνεταιριστική τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας. Στηρίζουμε τον αγώνα των εργαζομένων, ζητούμε την ανάκληση των απολύσεων και να απορροφηθούν οι εργαζόμενοι από τις τράπεζες, στις οποίες μεταφέρθηκε το υγιές κεφάλαιο της υπό εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας, όπως έγινε και με τους εργαζομένους των υπόλοιπων εμπορικών τραπεζών που συγχωνεύθηκαν σε μεγαλύτερες.
Δημιουργούνται επίσης απορίες για την έλλειψη ενημέρωσης και μη δημοσιότητας στοιχείων για την πορεία της εκκαθάρισης από την εκκαθαρίστρια αρχή.
Ως Δήμος Κοζάνης και κύριος μέτοχος της υπό εκκαθάριση συνεταιριστικής τράπεζας, επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω ενέργειες για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου και των 6500 δικαιούχων».