Επιστροφή

Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία και στον Δήμο Κοζάνης

 
 
        
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

 

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

 

Προς ενημέρωση συντακτών

 
 
 

Κοζάνη, Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου  2013

 
Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία και στον Δήμο Κοζάνης
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 2137 /29-08-2013 ΦΕΚ τεύχος Β΄, δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθ, 34280/28-082013 Κοινή Υπουργική Απόφαση αναφορικά με την παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων Δημοτικής Αστυνομίας από την Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 5 του ν. 4172/2013. Ο Δήμος Κοζάνης περιλαμβάνεται στη λίστα με τους Δήμους της εν λόγω απόφασης.

 Η ΚΕΔΕ διατυπώνει με έγγραφό της, αίτημα για την  άμεση έκδοση της ΚΥΑ, προς υλοποίηση των προβλεπόμενων στο άρθρο 85 παρ.5 του ανωτέρω νόμου για τους Δήμους που συμπεριλαμβάνονται από τον επισυναπτόμενο πίνακα.

 Διαβάστε την απόφαση εδώ