Επιστροφή

Φήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης στη συνεδρίαση της 19ης Απριλίου 2021, αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 

Την κραυγή αγωνίας για το μέλλον του πρωτογενή τομέα στην ευρύτερη περιοχή του Κρόκου εξέφρασε ο Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κρόκου κύριος Χαρίσιος Λαμπρόπουλος στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης στις 19/04/2021.
Η υψηλή ζήτηση καλλιεργήσιμων γεωργικών εκτάσεων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων οδηγεί σε μείωση των γόνιμων καλλιεργούμενων εκτάσεων με συνέπεια να συρρικνώνεται η παραγωγική δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα, όχι μόνον στην ευρύτερη περιοχή του Κρόκου αλλά και σε άλλες περιοχές του Δήμου μας.
Η απολιγνιτοποίηση καθιστά αναγκαία την διείσδυση στο ενεργειακό μίγμα της χώρας των Α.Π.Ε., ιδίως σε περιοχές που έχουν  συγκριτικά πλεονεκτήματα, όμως αυτό πρέπει να γίνεται οργανωμένα και κατά προτεραιότητα σε άγονες εκτάσεις.
Αυτό ακριβώς που πράττουμε στον Δήμο Κοζάνης εφαρμόζοντας τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις Α.Π.Ε. αξιοποιώντας τις χέρσες δημοτικές εκτάσεις που ποτέ στο παρελθόν  δεν προσέφεραν  εισόδημα στον Δήμο ή απασχόληση στις τοπικές κοινωνίες.
Η περιοχή μας έχοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα των δικτύων μεταφοράς ενέργειας, της ηλιοφάνειας αλλά και του ενεργειακού χαρακτήρα της, είναι φυσικό να προσελκύει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον στον τομέα των Α.Π.Ε.
Αυτό όμως πρέπει να γίνεται οργανωμένα, στους υποδοχείς προτεραιότητας, όπως ακριβώς προσδιορίζονται από τον χωροταξικό σχεδιασμό των Α.Π.Ε.
Η περιοχή έχει ανάγκη από πολυδιάστατο αναπτυξιακό σχεδιασμό και αυτό επιβάλει την προστασία της γόνιμης καλλιεργούμενης γεωργικής γης, δεδομένης της ανάγκης ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα.
Η αγορά των Α.Π.Ε. είναι έντονα υπερθερμασμένη : οι χορηγηθείσες άδειες παραγωγών καλύπτουν τις ανάγκες πολλών μελλοντικών δεκαετιών, δημιουργώντας έτσι έντονη ανησυχία και ανασφάλεια,  τόσο για το ποιες, που και πότε από τις χορηγούμενες άδειες παραγωγής θα υλοποιηθούν, όσο και για ποια θα είναι τα εισοδήματα αυτών που μισθώνουν τις ιδιοκτησίες.
Καλούμε την Πολιτεία να πάρει όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες που θα προστατεύσουν την γόνιμη καλλιεργούμενη γη για να εξορθολογιστεί  η αδειοδοτική διαδικασία των Α.Π.Ε. , ώστε με την αρμονική συνύπαρξη και ανάπτυξή τους να συμβάλλουν στην διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού μοντέλου που διαμορφώνεται στην περιοχή μας.