Επιστροφή

Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών

 

 

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,7-10-2020

Αριθμ. πρωτ.: 30538

 

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

Κοιν: Δημοτική Αστυνομία

          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης

         

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Π. Χαρίση 6

50100

Μπιλιώνης Γεώργιος

2461355103,137

2461037006

doled@kozanh.gr

 

 

ΘΕΜΑ : Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών    

 

           

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 63548 ΚΥΑ / ΦΕΚ 4428Β/ 7-10-20

 

 

Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

Α. για τη λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Β. Για τη Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά Αιανής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

 Δ. για τη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών (επαγγελματιών και  παραγωγών)

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

 

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

 

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

 

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 • Ποντοκώμης (8-10-20)
 • Αγίου Δημητρίου (9-10-20)
 • Αιανής (9-10-20)
 • Αριστοτέλους Κοζάνης (10-10-20)

 

 

Α. Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης:

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 8-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

α/α

Εκθέτης

Ιδιότητα

1

ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

3

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ ΨΑΡΙΑ

6

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

7

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Β. Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

2

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

4

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Β

ΕΒ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

7

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

Γ. Λαϊκή αγορά Αιανής

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 13 επαγγελματίες και 1 παραγωγός.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

2

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ  ΖΩΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ  ΕΛΙΕΣ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΛΟΒΑΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ   ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 

 

 

Δ. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 175 παραγωγοί και 158 επαγγελματίες (διατροφικών- βιομηχανικών).

Στις 10 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 88 παραγωγοί και 79 επαγγελματίες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Εκθέτης

ιδιότητα

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

6

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

8

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

10

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

11

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

12

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜ.

13

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

14

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

15

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

16

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

17

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

18

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

19

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

20

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

21

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

22

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

23

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

24

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

25

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

26

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

27

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

28

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

29

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

30

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

31

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

32

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

33

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

34

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

35

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

36

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

37

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

38

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

39

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

40

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

41

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

42

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

43

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

44

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

45

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ

46

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

47

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

48

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

49

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

50

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

51

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

52

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

53

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

54

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

55

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

56

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

57

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

58

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

59

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

60

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

61

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

62

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

63

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

64

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

65

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

66

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

67

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

68

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

69

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ

70

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

71

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

72

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

73

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

74

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

75

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

76

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

77

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

78

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

79

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

80

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

81

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

82

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

83

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

84

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

89

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

90

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

91

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

92

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

93

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

94

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

95

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

96

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

97

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

98

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

99

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

100

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

101

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

102

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

103

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

104

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

105

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

106

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

107

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

108

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

109

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

114

ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

115

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

116

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

117

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

118

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

119

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

120

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

121

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ

122

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

123

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

124

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

125

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

126

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

128

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

129

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

130

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

131

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

132

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

133

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

134

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

135

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

136

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

137

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

138

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

139

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

140

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

141

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

142

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

143

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

144

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

145

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

146

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

147

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

148

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

149

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

150

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

151

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

152

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

153

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

154

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

155

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

156

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

157

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

158

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

159

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

160

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

161

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

162

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

163

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

164

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π -ΜΕΛΙ

165

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

166

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

167

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellhnikh_dhmokratia

 

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,7-10-2020

Αριθμ. πρωτ.: 30538

 

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

Κοιν: Δημοτική Αστυνομία

          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης

         

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Π. Χαρίση 6

50100

Μπιλιώνης Γεώργιος

2461355103,137

2461037006

doled@kozanh.gr

 

 

ΘΕΜΑ : Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών    

 

           

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 63548 ΚΥΑ / ΦΕΚ 4428Β/ 7-10-20

 

 

Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

Α. για τη λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Β. Για τη Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά Αιανής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

 Δ. για τη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών (επαγγελματιών και  παραγωγών)

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

 

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

 

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

 

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 • Ποντοκώμης (8-10-20)
 • Αγίου Δημητρίου (9-10-20)
 • Αιανής (9-10-20)
 • Αριστοτέλους Κοζάνης (10-10-20)

 

 

Α. Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης:

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 8-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

α/α

Εκθέτης

Ιδιότητα

1

ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

3

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ ΨΑΡΙΑ

6

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

7

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Β. Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

2

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

4

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Β

ΕΒ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

7

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

Γ. Λαϊκή αγορά Αιανής

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 13 επαγγελματίες και 1 παραγωγός.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

2

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ  ΖΩΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ  ΕΛΙΕΣ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΛΟΒΑΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ   ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 

 

 

Δ. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 175 παραγωγοί και 158 επαγγελματίες (διατροφικών- βιομηχανικών).

Στις 10 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 88 παραγωγοί και 79 επαγγελματίες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Εκθέτης

ιδιότητα

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

6

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

8

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

10

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

11

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

12

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜ.

13

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

14

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

15

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

16

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

17

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

18

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

19

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

20

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

21

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

22

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

23

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

24

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

25

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

26

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

27

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

28

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

29

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

30

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

31

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

32

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

33

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

34

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

35

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

36

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

37

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

38

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

39

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

40

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

41

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

42

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

43

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

44

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

45

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ

46

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

47

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

48

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

49

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

50

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

51

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

52

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

53

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

54

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

55

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

56

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

57

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

58

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

59

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

60

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

61

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

62

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

63

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

64

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

65

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

66

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

67

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

68

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

69

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ

70

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

71

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

72

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

73

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

74

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

75

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

76

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

77

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

78

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

79

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

80

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

81

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

82

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

83

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

84

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

89

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

90

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

91

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

92

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

93

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

94

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

95

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

96

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

97

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

98

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

99

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

100

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

101

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

102

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

103

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

104

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

105

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

106

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

107

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

108

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

109

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

114

ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

115

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

116

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

117

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

118

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

119

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

120

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

121

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ

122

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

123

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

124

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

125

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

126

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

128

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

129

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

130

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

131

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

132

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

133

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

134

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

135

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

136

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

137

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

138

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

139

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

140

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

141

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

142

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

143

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

144

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

145

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

146

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

147

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

148

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

149

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

150

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

151

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

152

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

153

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

154

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

155

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

156

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

157

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

158

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

159

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

160

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

161

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

162

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

163

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

164

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π -ΜΕΛΙ

165

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

166

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

167

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ellhnikh_dhmokratia

 

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη,7-10-2020

Αριθμ. πρωτ.: 30538

 

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

 

 

 

Κοιν: Δημοτική Αστυνομία

          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης

         

                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ Πληροφορίες

Τηλέφωνο

FAX

E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Π. Χαρίση 6

50100

Μπιλιώνης Γεώργιος

2461355103,137

2461037006

doled@kozanh.gr

 

 

ΘΕΜΑ : Πίνακες συμμετεχόντων λαϊκών αγορών    

 

           

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

            β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

            γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 63548 ΚΥΑ / ΦΕΚ 4428Β/ 7-10-20

 

 

Σε εφαρμογή του γ’ σχετικού παραθέτουμε συννημένα τους πίνακες συμμετεχόντων (παραγωγών και επαγγελματιών) για τις παρακάτω λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης:

Α. για τη λαϊκή αγορά Ποντοκώμης, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου

Β. Για τη Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

Γ. Για τη Λαϊκή αγορά Αιανής, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

 Δ. για τη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2020.

Οι πίνακες απεικονίζουν το 50 % των δικαιούμενων πωλητών (επαγγελματιών και  παραγωγών)

Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες 2μ).

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για το καταναλωτικό κοινό.

 

Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.

 

Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου.

 

Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι πέντε μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.

 

Στους χώρους, των λαικών αγορών, από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.

Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»

 

 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.

 

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

 

Κώστας Κυριακίδης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

 

 

ΠΊΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

 

 

 • Ποντοκώμης (8-10-20)
 • Αγίου Δημητρίου (9-10-20)
 • Αιανής (9-10-20)
 • Αριστοτέλους Κοζάνης (10-10-20)

 

 

Α. Λαϊκή αγορά Ποντοκώμης:

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 8-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

α/α

Εκθέτης

Ιδιότητα

1

ΔΗΜΑΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

3

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΣΙΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ ΨΑΡΙΑ

6

ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ

ΕΔ  ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

7

ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

 

 

 

 

 

 

 

Β. Λαϊκή αγορά Αγίου Δημητρίου

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 12 επαγγελματίες και 3 παραγωγοί.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

 

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ

2

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ  ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

4

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΜΑΛΑΚΟΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Ε.Β

ΕΒ  ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ

7

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

 

 

 

 

 

Γ. Λαϊκή αγορά Αιανής

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 13 επαγγελματίες και 1 παραγωγός.

Στις 9-10-2020 θα δραστηριοποιηθούν οι κάτωθι (6 επαγγελματίες και 1 παραγωγός):

θέση

εκθέτης

ιδιότητα

1

ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΕΔ  ΨΑΡΙΑ

2

ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ  ΖΩΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

3

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ  ΕΛΙΕΣ

4

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΤΑΚΟΣ ΝΑΟΥΜ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

6

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ  ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΛΟΒΑΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

ΕΒ   ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

 

 

 

Δ. Λαϊκή αγορά Αριστοτέλους

 

Συνολικά δραστηριοποιούνται 175 παραγωγοί και 158 επαγγελματίες (διατροφικών- βιομηχανικών).

Στις 10 Οκτωβρίου θα συμμετέχουν 88 παραγωγοί και 79 επαγγελματίες, όπως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α

Εκθέτης

ιδιότητα

1

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

2

ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

3

ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  ΝΕΟΦΥΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

4

ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

5

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

6

ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

7

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ

8

ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

9

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

10

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

11

ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

12

ΒΗΤΑ  ΕΥΘΥΜΙΑ

Π-ΧΥΜ.

13

ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

14

ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

15

ΓΙΑΛΕΝΤΖΗ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

16

ΓΙΟΛΑΝ ΜΥΡΟΦΟΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

17

ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

18

ΓΚΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

19

ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ

20

ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

21

ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

22

ΓΚΟΥΝΤΟΥΛΑ  ΚΑΛΛΙΝΩ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

23

ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

24

ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

25

ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

26

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗ  ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

27

ΔΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ

ΕΒ-ΧΑΡΤΙΚΑ

28

ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

29

ΔΗΜΗΤΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

30

ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

31

ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

32

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

33

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

34

ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

35

ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

36

ΖΑΝΤΙΔΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

37

ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

38

ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

39

ΖΑΡΟΥΧΑ ΣΟΦΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

40

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

41

ΖΕΡΚΙΤΑΝΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

42

ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

43

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

44

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

45

ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ

46

ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

47

ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

48

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗ ΛΙΑ

Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

49

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

50

ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

51

ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

52

ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

53

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

54

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

55

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ

56

ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ  ΣΟΦΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

57

ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

58

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

59

ΚΑΤΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

60

ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

61

ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

62

ΚΕΣΚΙΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

63

ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

64

ΚΟΥΤΟΥΖΑ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

65

ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

66

ΚΟΥΤΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

67

ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

68

ΚΥΠΑΡΟΓΛΟΥ ΙΣΑΑΚ

Π-ΟΣΠΡΙΑ ΚΑΡΥΔΙΑ

69

ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ

70

ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

71

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

72

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

Π-ΜΕΛΙ

73

ΛΙΑΚΟΣ  ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

74

ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

75

ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

76

ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

77

ΜΑΝΑΒΗΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

Π-ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ

78

ΜΑΡΕΛΛΑ  ΕΙΡΗΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

79

ΜΑΡΙΝΗ ΦΑΝΗ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

80

ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

81

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

82

ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

83

ΜΗΝΑΣΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

84

ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

85

ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

86

ΜΟΚΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

87

ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

88

ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

89

ΜΟΥΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

90

ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

91

ΜΠΑΜΠΑΛΙΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

92

ΜΠΑΡΑΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

93

ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

94

ΜΠΕΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Π-ΕΛΙΕΣ

95

ΜΠΗΛΙΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

96

ΜΠΟΝΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

97

ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

98

ΜΠΟΥΧΑΡΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

99

ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 

Π-ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΣΠΡΙΑ

100

ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

101

ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

102

ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

103

ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

104

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

105

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

106

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

107

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

108

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΡΓΥΡΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

109

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

110

ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ 

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

111

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ  ΣΑΒΒΑΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

112

ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

113

ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

114

ΠΑΦΙΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

115

ΠΕΤΡΑΚΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΝΑΝΕΣ

116

ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΟΥ  ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

117

ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

118

ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

119

ΣΑΒΒΟΥΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

120

ΣΑΓΑΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

121

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΑΝΘΗ

122

ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ

123

ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

124

ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

Π-ΑΥΓΑ

125

ΣΕΡΒΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

126

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

127

ΣΙΑΚΑΒΑΡΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

128

ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

129

ΣΙΟΓΚΑΣ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ-ΨΙΛΙΚΑ

130

ΣΚΟΔΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΚΡΑΣΙ

131

ΣΜΑΡΑΓΔΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

132

ΣΟΪΤΑΡΙΔΗΣ  ΦΙΛΛΙΠΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

133

ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

134

ΣΤΑΜΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΙΑ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

135

ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

136

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

137

ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

138

ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ

139

ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

140

ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

141

ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ

ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ

142

ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

143

ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

144

ΤΖΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

145

ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ

146

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

147

ΤΣΑΚΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

148

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

149

ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ  ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΕΔ-ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ

150

ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

151

ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

152

ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

153

ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

154

ΤΣΙΟΠΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ

155

ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

156

ΤΣΙΡΚΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

157

ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ

158

ΦΙΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Π-ΟΣΠΡΙΑ

159

ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

160

ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π-ΑΥΓΑ

161

ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ

162

ΧΑΪΤΑ ΕΙΡΗΝΗ

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ

163

ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ

164

ΧΗΝΙΤΙΔΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΑ

Π -ΜΕΛΙ

165

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΕΔ-ΕΛΙΕΣ

166

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Π-ΨΑΡΙΑ

167

ΧΩΡΑΦΑΪΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ 

Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ