Επιστροφή

Πρόσκληση δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Δυνάμει του άρθρου 51 του Ν. 4647/2019, απευθύνεται πρόσκληση δήλωσης των ορθών τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων μέχρι και την 31η Μαρτίου 2020 χωρίς επιβάρυνση.

Η πρόσκληση αφορά όλους τους ιδιοκτήτες που έχουν δηλώσει τα ηλεκτροδοτούμενα ή μη ακίνητα τους  με εμβαδό μικρότερο από το πραγματικό.

π.χ.:  διαμερίσματα, μονοκατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα ή υπό τακτοποίηση αυθαίρετα.

Επίσης αφορά όσους ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει ποτέ τα μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα τους.

Χρεώσεις από διαφορές τετραγωνικών μέτρων (δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικός φόρος ηλεκτροδοτούμενων, τέλος ακίνητης περιουσίας –ΤΑΠ) θα υπολογίζονται από 1-1-2020 και όχι για προηγούμενα έτη.

 Οι δηλώσεις υποβάλλονται  στο τμήμα Πρωτοκόλλου του Δήμου Κοζάνης σύμφωνα με τα υποδείγματα των αιτήσεων που επισυνάπτονται. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι ο τίτλος ιδιοκτησίας του ακινήτου ή Ε9 του ιδιοκτήτη και τίτλος τακτοποίησης του ακινήτου (αν υπάρχει).

Αίτηση αλλαγής τετραγωνικών μέτρων ηλεκτροδοτούμενου ή μη ακίνητου

Αίτηση δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακίνητου