Επιστροφή

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που πρόκειται να λειτουργήσει για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο της δράσης : “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ”

Για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι»

Συνέντευξη τύπου παραχωρήθηκε στα γραφεία της Δ.Ε.Π.Α.Κ.Π.Κ με θέμα την ενημέρωση των δημοτών της Κοζάνης για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή ωφελούμενων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» που πρόκειται να λειτουργήσει για την προγραμματική περίοδο 2007-2013 στο πλαίσιο της δράσης : “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ” που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α).

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που διαμένουν στα Δημοτικά Διαμερίσματα Δήμου Κοζάνης, μπορούν να καταθέσουν δικαιολογητικά ώστε να συμπεριληφθούν εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις στην παραπάνω δράση.
Συγκεκριμένα : οι ωφελούμενοι θα μπορούν καθημερινά 08.00-14.00 έως την Τετάρτη 23-6-2010 να καταθέτουν στους εργαζομένους του «Βοήθεια στο σπίτι» στο κτίριο στην οδό Καστοριάς και Φλέμινγκ, (καθώς επίσης εφόσον αδυνατούν να μετακινηθούν μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 24610 35081 κα. Ξάνθη) τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• ειδικό έντυπο αίτησης (χορηγείται από την υπηρεσία )
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή διαβατηρίου
• Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος Εφορίας
• Αντίγραφο Οικογενειακής κατάστασης
• Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν λαμβάνουν υπηρεσίες από άλλη δομή
Επιπρόσθετα για τους ωφελούμενους που εντάσσονται στην κατηγορία των ΑΜΕΑ
• Βεβαίωση αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής .

Η ανωτέρω πράξη στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων, να βοηθήσει τα άτομα να μην αισθάνονται μοναξιά και εγκατάλειψη ώστε να έχουν αξιοπρεπή διαβίωση.

Το πρόγραμμα : “Ενέργειες ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ΄ οίκον βοήθειας στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ” είναι ένα πρόγραμμα κοινωνικής προστασίας και απευθύνεται :
α). σε ηλικιωμένους που ζουν μόνοι τους,
β). σε ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν,
γ). σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και άλλες αναπηρίες που ζουν μόνα τους,
δ). σε άτομα με κινητικές δυσκολίες και άλλες αναπηρίες που ζουν με την οικογένειά τους, αλλά κινδυνεύουν να αποκλεισθούν από το κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το πρόγραμμα, είναι :
• Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη ωφελούμενου και οικείου περιβάλλοντος, συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, ενημέρωση των ωφελούμενων για τα προνοιακά τους δικαιώματα.
• Νοσηλευτική πρωτοβάθμια φροντίδα (μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και σακχάρου, πραγματοποίηση ενέσεων, αλλαγή τραυμάτων, αναγραφή φαρμάκων, παροχή φαρμάκων)
• Οικογενειακή - οικιακή φροντίδα (καθαρισμός σπιτιού, ατομική υγιεινή, ψώνια, πληρωμή λογαριασμών, αγορά φαρμάκων)
Οι υπηρεσίες παρέχονται στους ωφελούμενους από εξειδικευμένο προσωπικό : Κοινωνική Λειτουργό, Νοσηλευτές, Βοηθητικό προσωπικό.

Η δομή στεγάζεται στην οδό Καστοριάς και Φλέμινγκ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 24610 35081 κα. Ξάνθη.


Από το Γραφείο τύπου της ΔΕΠΑΚΠΚ