Επιστροφή

Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

 

Βαθμός ασφαλείας:

Βαθμός προτεραιότητας:

Να  διατηρηθεί ως :

Κοζάνη 08-12-2023

Αριθμ. πρωτ.: 36263

 

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

     

 

Κοιν: Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ

ΤΜΗΜΑ

Ταχ.Δ/νση

Ταχ.Κώδ

 

Πληροφορίες

 

Τηλέφωνο

 

E-mail

:

:

:

:

:

:

:

:

 

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων

Π. Χαρίση 6

50100

Ασλανίδου Ελένη

 

2461355137

 

emporopanigiri@kozanh.gr

         

 

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση συμμετοχής αδειούχων φορητής έψησης σε πολιτιστικές εκδηλώσεις

 

 Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 51 παρ. 5β  του Ν. 4849/2021
  • την υπ’ αριθμ. 850/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό

θέσεων φορητής έψησης και καντινών κατά τις ημέρες πραγματοποίησης αθλητικών – πολιτιστικών εκδηλώσεων

  • Την υπ’ αριθμ 322/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται

τα αντίστοιχα τέλη.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους κατόχους άδειας υπαιθρίου στάσιμου και πλανοδίου εμπορίου με αντικείμενο  φορητή  έψηση  (μαλλί γριάς, ποπ κορν, καλαμπόκια, κάστανα ) που επιθυμούν να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης χώρου με αφορμή τη διοργάνωση  καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην κεντρική πλατεία  Κοζάνης στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων να υποβάλλουν αίτηση .

Οι  εκδηλώσεις θα πραγματοποιούνται από 15/12/2023 έως 06/01/2024.

Έχουν χωροθετηθεί δύο θέσεις  φορητής έψησης, εντός του χώρου της πλατείας Νίκης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού  έως 13/12/2023 :

 α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η ημερομηνία της εκδήλωσης κατά την οποία επιθυμούν να λάβουν άδεια κατάληψης χώρου.

γ. Δημοτική ενημερότητα.

 

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία λήξεως των αιτήσεων στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν το σύνολο των τελών που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για έκδοση άδειας κατάληψης χώρου. 

 

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 322/2022 ΑΔΣ και είναι  15 ευρώ ανά ημέρα. Οι συμμετέχοντες θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

 

 

 

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 

 

      Μπιλιώνης Γεώργιος

Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός