Επιστροφή

Πρωτογενής τομέας: Σε ενέργειες εμπλουτισμού και αναχλόασης των βοσκοτόπων προχώρησε ο Δήμος Κοζάνης

Σε ενέργειες εμπλουτισμού και αναχλόασης, για την ενίσχυση των βοσκοτόπων των περιοχών Ελλησπόντου, Σκήτης και Σιδερών, προχώρησε κατά το προηγούμενο διάστημα το Τμήμα Πρωτογενούς Τομέα της Διεύθυνσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κοζάνης.

Η υπηρεσία εκμεταλλευόμενη τις εποχικές βροχές, πραγματοποίησε λίπανση με κατάλληλο λίπασμα και επιφανειακή σπορά μονοετούς χορτοδοτικού φυτού, σε περιοχές όπου η παραγωγικότητα βοσκήσιμης ύλης είναι χαμηλή. Το φθινόπωρο θα γίνει σπορά μείγματος πολυετών ποωδών φυτών. Η εφαρμοζόμενη δόση ήταν τέτοια ώστε να μην επηρεαστεί το φυσικό περιβάλλον.
Οι περιοχές επιλέχθηκαν σε συνεργασία με κτηνοτρόφους της περιοχής, οι οποίοι εθελοντικά ανέλαβαν την εργασία λίπανσης και σποράς με ιδία μέσα. Η προμήθεια κατάλληλου μίγματος λιπασμάτων και σπόρων έγινε από το Δήμο Κοζάνης.
Ήδη η εικόνα των εκτάσεων αυτών, δείχνει ενθαρρυντικά σημάδια αναζωογόνησης. Τα αποτελέσματα των παραπάνω ενεργειών αναμένεται να φανούν το προσεχές διάστημα, όπου αναμένεται η αύξηση βοσκοϊκανότητας και κατ’ επέκταση η αποδοτικότερη εκτροφή παραγωγικών ζώων. 
Σημαντική ήταν η συνδρομή των Προέδρων των Κοινοτήτων: Ακρινής Θεοχάρη Καζαντσίδη, Αγίου Δημητρίου Θεοχάρη Πεχλιβανίδη, Τετραλόφου Γιώργου Σαλονικίδη, Σκήτης Αντώνη Διαμαντίδη και Σιδερών Βασίλη Δεμιρτζίδη.