Επιστροφή

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

 Στα πλαίσια της Κυβερνητικής πολιτικής του Μνημονίου και του Δ.Ν.Τ. η διαφαινόμενη πώληση πακέτου μετοχών 17% της Δ.Ε.Η. Α.Ε. οδηγεί στην ιδιωτικοποίηση της ανεξάρτητα από το οποιουδήποτε χρηματικό τίμημα. Η ΔΕΗ θα χάσει το δημόσιο χαρακτήρα της και θα εκλείψει ο κοινωνικός ρόλος της, καθώς το Δημόσιο δεν θα έχει τον έλεγχό της επιχείρησης.

 Πεποίθηση μας είναι πως μια σύγχρονη ΔΕΗ, και υπό Δημόσιο έλεγχο σε ένα τόσο νευραλγικό τομέα όπως αυτός της ενέργειας σε ένα περιβάλλον έντονου ανταγωνισμού θα μπορεί να διασφαλίζει καλύτερα το Δημόσιο συμφέρον. Και αυτό διότι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και κάθε πολίτης πρέπει να έχει πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες παροχής ενέργειας.

 Εδώ και καιρό βρίσκεται σε εξέλιξη προσπάθεια απαξίωσης της ΔΕΗ, ώστε από μία Επιχείρηση του Δημοσίου κερδοφόρα με προσφορά δεκαετιών στην Κοινωνία του Δήμου μας, αλλά και με την αποδοχή των δραστηριοτήτων της από την κοινωνία, να οδηγηθεί στα χέρια ιδιωτών χάνοντας το Δημόσιο χαρακτήρα της σε μια εποχή που ακριβώς το αντίθετο θα έπρεπε να συμβεί με τη στήριξη της ώστε να προσφέρει φθηνό το κοινωνικό αγαθό της ενέργειας, που παράγει, στους καταναλωτές.

 Πιστεύουμε , πως μια Δημόσια Επιχείρηση ηλεκτρισμού είναι το καταλληλότερο όχημα για την επένδυση στην πράσινη ανάπτυξη, προς όφελος της περιοχής, αλλά και ως εργαλείο διεξόδου από την οικονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας.

 Για τις περιοχές των Ενεργειακών Δήμων της χώρας οι επιπτώσεις θα είναι καταστροφικές, καθώς θα απολεσθεί το όποιο κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΗ και θα καταλυθούν οι μέχρι σήμερα σχέσεις συνεργασίας.

 Η λειτουργία της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο είναι προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της και την ύπαρξη κοινωνικής αποδοχής των τοπικών κοινωνιών στην περιοχή παραγωγής, η τοπική κοινωνία πρέπει να αποδεχτεί την καταστροφή της από μία ιδιωτική επιχείρηση, η οποία θα αποβλέπει κυρίως στο κέρδος.

 Ο μέχρι τώρα δημόσιος χαρακτήρας της επιχείρησης ήταν βασικός παράγοντας για να υπάρχει η κοινωνική αποδοχή στο έργο της παραγωγής ενέργειας, παρά τις δυσμενείς συνέπειες από τη δραστηριότητα αυτή ,της μόλυνσης του περιβάλλοντος, την καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα της περιοχής.

 

 Οι προωθούμενες αποφάσεις θέτουν σε αμφισβήτηση τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει αναλάβει η κυβέρνηση, αλλά και ο Πρωθυπουργός προσωπικά :

 
  • για ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο με κοινωνικό χαρακτήρα
  • για την κατασκευή της 5ης μονάδας της Πτολεμαΐδας και της 2ης της Φλώρινας
  • τις μετεγκαταστάσεις των οικισμών
  • τη θέση των λιγνιτών στον ενεργειακό σχεδιασμό
  • στην διάθεση και διαχείριση των 150.000 στρεμμάτων που προκύπτουν από την εκμετάλλευση των λιγνιτών
  • για τα έργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης ορυχείων και λιμνών
  • για τον βιομηχανικό τουρισμό και την αξιοποίηση των λιμνών
  • τη λειτουργία της Τηλεθέρμανσης στις πόλεις μας
  • τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων
  • για το ανταποδοτικό τέλος- πόρος

   ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ρητά ότι

 Διαφωνούμε το ξεπούλημα της ΔΕΗ και αγωνιζόμαστε για την βιωσιμότητα του τόπου μας.

 Θεωρούμε απαράδεκτο να επιχειρείται το ξεπούλημα της ΔΕΗ ,που αποτελεί ένα από τους Πυλώνες της Οικονομικής ζωής της χώρας, με διαδικασία συζήτησης ενός μόνου άρθρου, υποβαθμίζοντας το διάλογο για ένα μείζονος σημασίας θέμα.

 
 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 Την ομαλή μετάβαση της περιοχής μας στη μεταλιγνιτική περίοδο με ευθύνη και χρηματοδότηση της Πολιτείας

·        Να μη πωληθεί νέο μερίδιο της ΔΕΗ σε ιδιώτες

·        Να αποδοθούν τα εδάφη στη Αυτοδιοίκηση-Πολιτεία

·        Να προχωρήσουν οι μετεγκαταστάσεις των οικισμών που αποφασίστηκαν

·        Να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της λίμνης Πολυφύτου με γνώμονα το Δημόσιο συμφέρον και υπέρ της τοπικής κοινωνίας

 ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ

   την συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου στη συγκέντρωση Συλλαλητήριο της Τετάρτης 8-6-2011 ,που διοργανώνουν οι μαζικοί φορείς του Δήμου στην Πλατεία της Κοζάνης, η οποία θα αποτελέσει την απαρχή κινητοποιήσεων για την αποτροπή των σχεδίων ξεπουλήματος της ΔΕΗ.

 ΚΑΛΟΥΜΕ τους Δημότες μας να συμμετέχουν στην συγκέντρωση της Τετάρτης για να αποτρέψουμε την πορεία προς την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και την καταδίκη της περιοχής μας στην ανεργία και τη φτώχια.