Επιστροφή

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης κατά τη συνεδρίασή του στις 19-04-2021, αποφάσισε (κατά πλειοψηφία) την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 


Ο Ιμμάνουελ Καντ αιώνες πριν επεσήμανε ότι :
" Η ελευθερία του ενός σταματά εκεί που αρχίζουν να θίγονται τα όρια της ελευθερίας των άλλων".
Τα όρια αυτά δεν είναι αυτονόητα, ούτε δεδομένα και συχνά ο προσδιορισμός τους δημιουργεί εντάσεις και συγκρούσεις. Για το λόγο αυτό διοικητικά και θεσμικά όργανα (Κοινοβούλιο, Δικαστήρια) αναλαμβάνουν να καθορίσουν σαφώς, πότε η ελευθερία του ενός καταπατά την ελευθερία του άλλου. 
Πότε στα πλαίσια μιας κακώς νοούμενης  ελευθερίας ξεπερνιούνται τα όρια.
Αναμφισβήτητα, τασσόμαστε υπέρ της ελευθερία του τύπου, πάντα όμως τηρώντας τις Αρχές δεοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος, της ΕΣΗΕΑ και του Παγκόσμιου Χάρτη  Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας.