Επιστροφή

To τμήμα Αστικής Κατάστασης του Δήμου δεν θα λειτουργήσει την Πέμπτη 30/11/2017

Σας γνωρίζουμε ότι το τμήμα Αστικής Κατάστασης του Δήμου, αρμόδιο για την έκδοση πάσης φύσεως πιστοποιητικών, δεν θα λειτουργήσει την Πέμπτη 30/11/2017, λόγω συμμετοχής των υπαλλήλων σε προγραμματισμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο του Υπουργείου Εσωτερικών για τη χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος "Μητρώο Πολιτών"