Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διαβούλευση για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Ακρινής

Σύμφωνα με τον Ν. 4849/2021 άρθρο 27, για την ίδρυση νέας λαϊκής αγοράς απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από επιλογή του χώρου λειτουργίας  η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα και κατόπιν θετικής γνωμάτευσης της Τροχαίας . Με την απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων αυτής για παραγωγούς πωλητές και επαγγελματίες πωλητές και οι κατηγορίες των θέσεων δραστηριοποίησης  ανά αντικείμενο εκμετάλλευσης. Σε κάθε νέα λαϊκή αγορά ο αριθμός των θέσεων που αποδίδονται σε παραγωγούς πωλητές είναι ίσος με τον αριθμό των θέσεων που αποδίδονται σε επαγγελματίες πωλητές.

Η απόφαση ίδρυσης νέας λαϊκής αγοράς συνοδεύεται από αίτημα έκδοσης προκήρυξης για την κάλυψη των θέσεων της νέας λαϊκής αγοράς από υφιστάμενους κατόχους άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή στην ίδια περιφέρεια και την έκδοση νέων αδειών παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή.

Για την έκδοση, χορήγηση και ανανέωση αδειών παραγωγού και επαγγελματία σε λαϊκή αγορά και την παραχώρηση θέσεων δραστηριοποίησης σε κάθε λαϊκή αγορά κατόπιν έκδοσης σχετικής προκήρυξης αρμόδια αρχή είναι η Περιφέρεια ( αρθρ. 26 παρ. 2δ) .  

Η επιλογή των πωλητών γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14, 15 και 16 του Ν. 4849/2021.    

 

       Σας διαβιβάζουμε απόφαση της Τ.Κ. Ακρινής σχετικά με την ίδρυση λαϊκής αγοράς.  Ως χώρος λειτουργίας προτείνεται νότια του Ο.Τ. 60 και ημέρα λειτουργίας η Πέμπτη. Το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης έχει  γνωμοδοτήσει θετικά.

Για την συγκεκριμένη λαϊκή αγορά προτείνουμε να δημιουργηθούν 8 θέσεις επαγγελματιών πωλητών από τις οποίες οι 2 να αφορούν προϊόντα αλιείας και 8 θέσεις παραγωγών πωλητών  σύμφωνα με το τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτουμε.

Ο Δήμος Κοζάνης καλεί τους πολίτες, τους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς, να καταθέσουν τις απόψεις, προτάσεις, προβληματισμούς και τα επιχειρήματά τους επί του σχεδίου.

Η συμμετοχή σας στην διαβούλευση μπορεί να γίνει υποβάλλοντας τα σχόλιό σας στην παρούσα πλατφόρμα πατώντας "Υποβολή για δημοσίευση" ή αποστέλλοντας τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavouleusi@cityofkozani.gov.gr. Η δημοσίευση των σχολίων σας στην πλατφόρμα προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον υπεύθυνο διαβούλευσης.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης  : 30/3/22


Λήξη δημόσιας διαβούλευσης      : 15/4/22

 

Έγγραφα για την ίδρυση λαϊκής αγοράς στην Τ.Κ. Ακρινής

Τοπογραφικό

 

Μέσος όρος (0 Ψήφοι)


Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια. Γίνετε ο πρώτος.