Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani

Διαβούλευση: Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΔΑΚ Κοζάνης

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων άθλησης, του Δ.Α.Κ. Κοζάνης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 47/26-5-2015...

Στρατηγικό Σχέδιο “Κοζάνη - Έξυπνη Πόλη”

Ο Δήμος Κοζάνης στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τον μετασχηματισμό του σε έξυπνο Δήμο, εκπόνησε το στρατηγικό σχέδιο “Κοζάνη - Έξυπνη Πόλη”, το οποίο και τίθεται από σήμερα σε ηλεκτρονική δημόσια...

Διαβούλευση επί του Σχεδίου της Πρότασης για μια Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση

Η μεταλιγνιτική εποχή έχει ήδη ξεκινήσει. Σημειολογικά, η απολιγνιτοποίηση ξεκίνησε από το 2010 με το κλείσιμο της 1 ης μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας από την Υπουργό Περιβάλλοντος κα Τ....