Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανακοίνωση για προβλήματα στην αποκομιδή των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

                Η Δ/νση Περιβάλλοντος - Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Κοζάνης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 30/09/2019 και την Τρίτη 01/10/2019 ενδεχομένως να παρουσιαστούν προβλήματα στην αποκομιδή των σύμμεικτων και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων λόγω της λύσης των συμβάσεων του προσωπικού ΙΔΟΧ και την πρόσληψη των επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ της προκήρυξης 3Κ/2018.

Για το λόγο αυτό ζητά την κατανόηση των πολιτών για ένα πρόβλημα που οφείλεται σε διαδικασίες και χρονοδιαγράμματα που πρέπει από τη νομοθεσία να τηρηθούν, καθώς και τη συνεργασία τους, ώστε κατά το δυνατόν να περιορίσουν την απόθεση των απορριμμάτων τους στους κάδους τις δύο αυτές ημέρες.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης του τακτικού προσωπικού από την προκήρυξη 3Κ/2018 δίνει την δυνατότητα βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας προς τους πολίτες

Ανακοίνωση