Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

Κοζάνη, 12-6-2020
Αριθμ. πρωτ.: 14791

ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

 

Κοιν: Δημοτική Αστυνομία
          Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Κοζάνης 

 

ΘΕΜΑ : Ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ    

ΣΧΕΤ : Η υπ’ αριθμ. 734/2020 Απόφαση Δημάρχου
 
Σας ενημερώνουμε μετά από αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν από το συνεργείο της υπ’ αριθμ. 734/2020 Απόφασης Δημάρχου, καθορίσθηκαν οι διατιθέμενοι κοινόχρηστοι χώροι προς ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τις εκδοθείσες διατάξεις για την αντιμετώπιση του κορωνοιού. 
Επισυνάπτεται πίνακας όπου απεικονίζονται οι επιχειρήσεις ΥΕ και το παραχωρούμενο εμβαδό προς κατάληψη. Οι επιχειρήσεις κατέθεσαν αίτηση για παραχώρηση χώρων και εκκρεμεί η έκδοση αδείας. Οι επιχειρήσεις μπορούν να καταλαμβάνουν την έκταση, όπως έχει σημανθεί από το συνεργείο και αποτυπώνεται στα φύλλα ελέγχου.
 
 
 
 
Ο Διευθυντής 
Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρ & Τοπ. Μηχανικός
 
 
Ο πίνακας των επιχειρήσεων εδώ.