Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Απόδοση θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4605/2019 άρθρο 101 η πενταμελής επιτροπή αναρτά στη λαϊκή αγορά καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου τον προσωρινό πίνακα

( Πρακτικό πενταμελούς επιτροπής λαϊκών αγορών Δήμου Κοζάνης )  .

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται εντός 15 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στο Δήμο Κοζάνης Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, Τμήμα Εμπορικών Δραστηριοτήτων ,Π.Χαρίση 6 ΚΟΖΑΝΗ.

Ενημερώνουμε ότι για την τοποθέτηση στις λαϊκές αγορές απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι πωλητές να έχουν θεωρημένη άδεια και δημοτική ενημερότητα.

 

Πρακτικό πενταμελούς επιτροπής με τον πίνακα καταγραφής θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Κοζάνης