Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Απολογισμός Δράσεων έτους 2012 του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κοζάνης

 
Το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κοζάνης, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2012 παρείχε διοικητική υποστήριξη στο σύνολο των Δήμων του Νομού Κοζάνης, σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Ν.3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης), συνδέοντας, ουσιαστικά, τις μεταφερόμενες αρμοδιότητες από την πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης, την προϋπάρχουσα κοινωνική υπηρεσία, αλλά και τις κοινωνικές-προνοιακές δομές του Δήμου Κοζάνης, στο πλαίσιο του σχεδιασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης Κοινωνικής Πολιτικής, η οποία εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης.

Οι υπηρεσίες του Τμήματος και οι ωφελούμενοι αυτών έχουν ως εξής:

·   1809 δικαιούχοι έλαβαν επίδομα πρόνοιας, στο σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

·   771 ανασφάλιστοι καλύφθηκαν ιατροφαρμακευτικά με βιβλιάριο πρόνοιας, στο σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (εκτός του Δήμου Βοϊου), το οποίο παρέχει δικαίωμα σε δωρεάν εξετάσεις από ιατρούς, φάρμακα και νοσήλια στα Κρατικά Νοσηλευτικά Ιδρύματα της χώρας.

·   163 άποροι πολίτες απέκτησαν την Κάρτα Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο της σύνδεσης του συνόλου των κοινωνικών παροχών και της αποφυγής της γραφειοκρατίας.

·   360 πολίτες έγιναν αποδέκτες κοινωνικής εργασίας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε επίπεδο ατόμου και οικογένειας.

·   280 κοινωνικές έρευνες πραγματοποιήθηκαν από τους κοινωνικούς λειτουργούς της υπηρεσίας, στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινωνικής εργασίας και για την καλύτερη διερεύνηση των αναγκών, αλλά και της διασταύρωσης των δηλούμενων στοιχείων.

·   95 ωφελούμενοι δέχτηκαν τις καθημερινές υπηρεσίες (ψυχολογική υποστήριξη, νοσηλευτική φροντίδα, οικογενειακή βοήθεια και συντροφιά) του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι, της πόλης της Κοζάνης.

·   3005 μέλη των 8 Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Κοζάνης συμμετείχαν στα προγράμματα προληπτικής υγιεινής, στις διαλέξεις και ομιλίες, στις χορωδίες, στα χορευτικά τμήματα και στις ψυχαγωγικές εκδρομές.

·   13 Μονάδες Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης και 24 φιλανθρωπικά σωματεία του συνόλου των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης ελέγχθηκαν και εποπτεύθηκαν.

·   668 μαθητές από 21 σχολεία εντάχθηκαν στο πρόγραμμα φυματινοαντίδρασης Mantoux και εμβολιασμών με το αντιφυματικό εμβόλιο B.C.G. 

·   Σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα σχολεία της περιοχής στηρίχθηκαν και ενισχύθηκαν οικογένειες μαθητών, που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Επιπλέον, υποστηρίχθηκαν άποροι πολίτες μέσω διαφόρων προγραμμάτων οικονομικών ενισχύσεων και δωροεπιταγών.

Αξίζει να αναφερθεί πως για κάθε δικαιούχο των παροχών του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής διατηρείται εμπιστευτικό αρχείο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και την κοινωνική έρευνα από κοινωνικό λειτουργό της υπηρεσίας.

Τέλος, στηρίχθηκε ενεργά ο σχεδιασμός και η λειτουργία του Ιατρείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης Κοζάνης, εγκρίθηκε η πρόταση ίδρυσης και σύστασης του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης και υποβλήθηκε πρόταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Κοζάνης συμμετέχει στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων.

Περισσότερες πληροφορίες για τις υπηρεσίες και το έργο του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής, μπορείτε να αναζητήσετε καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Νομαρχία), στα τηλέφωνα: 2461351104-2461351117 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pronoia@kozanh.gr