Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Χορήγηση αδειών για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστους χώρους

 Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες του κλάδου εστίασης, ότι για την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων με τραπεζοκαθίσματα απαιτείται η χορήγηση σχετικής άδειας.

Η Υπηρεσία που είναι αρμόδια για τη χορήγηση αυτών των αδειών είναι η Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης. Τα γραφεία της Υπηρεσίας στεγάζονται επί της Π. Χαρίση 6, στον 3ο όροφο. Στο χώρο λειτουργεί πύλη πρωτοκόλλου. Τα τηλέφωνα εξυπηρέτησης είναι 2461355102, 134,115,137. Η αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, κατατίθεται είτε ηλεκτρονικά στο e-mail doled@kozanh.gr, είτε στο πρωτόκολλο του Δήμου.

 

Η διαδικασία για τη χορήγηση αδειών είναι η κάτωθι:

  1. Οι επαγγελματίες εστίασης καταθέτουν αίτηση για κατάληψη ΚΧ με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση  (έντυπο παρατίθεται στο παράρτημα)

2.  Δημοτική ενημερότητα.

3. Σκαρίφημα, σχεδιάγραμμα, ή τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο να φαίνεται η ζητούμενη κατάληψη του χώρου (προαιρετικό)

4. Άδεια ή γνωστοποίηση της Επιχείρησης

5. Υπεύθυνη δήλωση επαγγελματία- εκπροσώπου της επιχείρησης. (παράρτημα)

 

Αν δεν υπάρχει πληρότητα των δικαιολογητικών του αιτήματος, ο ιδιοκτήτης θα ενημερώνεται για τις ελλείψεις του φακέλου. 

 

  1. Προγραμματίζεται τηλεφωνικά ραντεβού για αυτοψία του προτεινόμενου χώρου, προσδιορίζεται και σημαίνεται ο χώρος προς κατάληψη.

 

  1. Υπολογίζονται τα τέλη και καταβάλλονται από την επιχείρηση. Σημειώνουμε ότι υπάρχει η δυνατότητα για την προκαταβολή του 30% των τελών και η εξόφληση σε δυο μηνιαίες δόσεις.

 

  1. Εκδίδεται η άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε ΚΧ, η οποία ισχύει για το έτος 2022.

 

Υπογραμμίζουμε ότι για το έτος 2022, δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη, η κατ’ εξαίρεση των κανονισμών ή πρόσθετη, παραχώρηση χώρων για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

 

Τα τέλη έχουν προσδιορισθεί με την υπ’ αριθμ. 372/21 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ετήσια και απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

 

 

Επισυνάπτεται παράρτημα με χρήσιμα έντυπα και λοιπές πληροφορίες.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

 

Ενδεικτικά διαγράμματα καταλήψεων ΚΧ για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων

 

Υπόδειγμα αίτησης

 

Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης

 

Χάρτης καθορισμού ζωνών εφαρμογής τελών Κοζάνης