Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Χορήγηση βεβαίωσης για απόσταξη στέμφυλων για το έτος 2019

    Ενημερώνουμε ότι η περίοδος απόσταξης στέμφυλων για το έτος 2019 έχει προσδιορισθεί για το Δήμο Κοζάνης το χρονικό διάστημα από 25-Οκτ έως 24 Δεκ 2019. Οι αμπελουργοί που διαθέτουν αμπελώνες ή οι κληματαριές έκτασης κάτω του ενός (1) στρέμματος και το παραγόμενο προϊόν δεν διατίθεται, ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με οποιαδήποτε μορφή, απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης συγκομιδής και χορηγείται βεβαίωση από τον οικείο Δήμο.

    Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση και θα χορηγείται βεβαίωση ως εξής:

  • για τις Τοπικές Κοινότητες της Δημοτικής Ενότητας Κοζάνης στα κατά τόπους Κοινοτικά Καταστήματα.
  • για τις Δημοτικές-Τοπικές Κοινότητες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων, στα Κοινοτικά Καταστήματα που βρίσκονται στις έδρες τους.
  • για την πόλη της Κοζάνης στο κτίριο της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης- Π. Χαρίση 6 (3ος όροφος).

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η αναγραφή στην αίτηση του αριθμού του Δελτίου της Αστυνομικής Ταυτότητας και του Α.Φ.Μ. κάθε ενδιαφερομένου, ενώ για το σχετικό έλεγχο απαιτείται:

  • αποδεικτικό αναγραφής της έκτασης στο αμπελουργικό μητρώο (εάν υπάρχει)
  • είτε η προσκόμιση τίτλου ιδιοκτησίας
  • ή έντυπο Ε9/ Ε1
  • ή απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος