Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Χωροθέτηση βιομηχανικού τομέα Λαϊκής Αριστοτέλους

ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)

β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ)

           

Επισυνάπτουμε συνημμένα τοπογραφικό διάγραμμα που απεικονίζει τις θέσεις του βιομηχανικού τομέα, προκειμένου για τη διευκόλυνση της χωροθετησης. Οι μετακινήσεις που προκύπτουν, είναι απαραίτητες, προκειμένου να τηρηθούν οι αναγκαίες αποστάσεις και να αποφορτίσουν τον κυρίως χώρο επί της οδού Αριστοτέλους. Τις πρωινές ώρες του Σαββάτου θα παραβρίσκεται ο επόπτης λαϊκών για να συνδράμει στην ακριβή τοποθέτηση. 

Τοπογραφικό διάγραμμα