Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διαβούλευση: Κανονισμός διαχείρισης και λειτουργίας του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου ΔΑΚ Κοζάνης

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων άθλησης, του Δ.Α.Κ. Κοζάνης, όπως αυτές αναφέρονται στο άρθρο 6 της υπ’ αριθ. 47/26-5-2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Π.Ν. ( Κανονισμός Λειτουργίας).
Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους με σκοπό:
● την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού και λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.
● την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.
● την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής αγωγής των δημοτών και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Κοζάνης, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, του Σωματειακού Ερασιτεχνικού Αθλητισμού, του αθλητισμού για άτομα με ειδικές ανάγκες και του εργασιακού αθλητισμού.
● την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, εκδηλώσεων

Διαβάστε το πλήρες κείμενο διαβούλευσης εδώ

 

Η συμμετοχή σας στην διαβούλευση μπορεί να γίνει υποβάλοντας τα σχόλιό σας στην παρούσα πλατφόρμα πατώντας "Υποβολή για δημοσίευση" ή αποστέλλοντας τα σχόλια σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση kozanidak@yahoo.gr . Η δημοσίευση των σχολιών σας στην πλατφόρμα προϋποθέτει την έγκρισή τους από τον υπεύθυνο διαβούλευσης.

Έναρξη δημόσιας διαβούλευσης  : 5 Μαρτίου 2021

Λήξη δημόσιας διαβούλευσης      :

 

Οδηγίες για προσθήκη σχολίων και παρατηρήσεων