Μετάβαση στο περιεχόμενο
kozani
Επιστροφή

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Αιτήσεις για χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου


Ο Δήμος Κοζάνης προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου να προσέλθουν, εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες της εβδομάδας, στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου- Τμήμα Προσόδων και Δημοτικής Περιουσίας, για να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση, έχοντας μαζί και αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας του καταστήματος.


ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ